Bạn đang xem theo dòng thời gian:

Tô Vũ Chăn Dê

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi Hung Nô bị Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh đánh bại, mấy năm liền không có chiến tranh với triều Hán. Nhưng tuy bên ngoài, Hung Nô tuyên bố là sẽ hoà hảo với triều Hán, trên thực tế vẫn âm mưu xâm phạm Trung Nguyên. Thiển…

Thường Khiêm Mở Đường Sang Tây Vực

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại những năm đầu đời Hán Vũ Đế, có người Hung Nô đầu hàng triều Hán. Qua họ, Hán Vũ Đế biết qua về tình hình Tây Vực (nay là Tân Cưdng và một số nưdc vùng Trung Á). Họ cho biết có nước Nguyệt Chi bị Hung Nô…

Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh

Vệ Thanh xuất thân nghèo hèn. Cha ông Là người hầu hạ trong nhà Bình Dương Hầu Tào Thọ. Khi lớn lên, Vệ Thanh đi chăn ngựa cho Bình Dương Hầu. Sau đó, chị của Vệ Thanh là Vệ Tử Phu được tuyển làm cung phi, được Hán Vũ Đế sủng ái, nên Vệ Thanh…

Phi Tướng Quân Lý Quảng

Lịch sử Trung Quốc năm 129 trước Công nguyên, Hung Nô phái quân xâm phạm Thương Cốc (trị sở nay ở đông nam Hoài Lai, Hà Bắc). Hán Vũ Đế phái Vệ Thanh, Công Tôn Ngao, Công Tôn Hạ, Lý Quảng dẫn quân chia đường tiến đánh. Trong bốn danh tướng đó, Lý Quảng là…

Trận Đánh Dụ Địch Ở Mã Ấp

Hai đời Hán Văn Đế, Hán Cảnh Đê đều áp dụng chính sách vỗ về dân chúng. Trong hơn, 60 năm, từ một thời gian ngắn có loạn bảy nước, còn không xảy ra chiến tranh lớn. Do đó, nền kinh tế được khôi phục và phát triển. Theo nói lại, ở cuối đời Cảnh…

Triệu Thác Cắt Giảm Đất Phong

Hán Cảnh Đế cũng áp dụng chính sách vỗ về dân chúng như Hán Văn Đế, quyết tâm chỉnh đốn nền chính trị trong nước. Khi cảnh Đế còn là thái tử, có một quản gia tên là Triệu Thác, rất có tài, được mọi người gọi là "túi khôn". Sau khi Cảnh Đế lên…

Doanh Tế Liễu Của Chu Á Phu

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi Hán Văn Đế lên ngôi, vẫn tiếp tục chính sách hòa thân với Hung Nô, giữa hai bên không còn xảy ra chiến tranh lớn. Nhưng về sau, thiền vu Hung Nô tin theo lời xúi bẩy của Hán gian, liền tuyệt giao với triều Hán.…

Đề Vinh Cứu Cha

Mẹ Hán Văn Đế là Bạc Thái hậu xuất thân nghèo hèn, khi Hán Cao Tổ còn sống, là một cung phi không được sủng ái. Bà sợ ở trong cung sẽ bị Lã Hậu hãm hại, nên xin ra ở với con ở quận Đại. Ớ quận Đại không sang trọng, xa cách như…

Chu Bột Giành Lại Binh Quyền

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại Hán Huệ Đế không có con. Lã Thái hậu chọn từ bên ngoài một đứa trẻ rồi mạo xưng là con của Huệ Đế, lập làm thái tử. Năm 188 trước Công nguyên, Huệ Đế chết đứa trẻ đó liền nối ngôi vua, Lã Thái hậu có danh chính…

Hai Tướng Tiêu Hà, Tào Tham

Lịch sử Trung Quốc năm thứ hai đời Hán Huệ Đế tướng quốc Tiêu Hà tuổi già lâm bệnh. Hán Huệ Đế tới thăm và hỏi sau này ai thay thế ông là thích hợp nhất. Tiêu Hà không chịu nói rõ ý kiến, chỉ nói: "Ai hiểu rõ bầy tôi hơn nhà vua nữa?"…

Trang 4 trên 512345