Tử Nhi

Tử Nhi, ông ta là cháu của Tần Thủy Hoàng, cháu họ của Hồ Hợi. Lên kế vị sau khi Hồ Hợi tự vẫn. Trị vì được 46 ngày. Quân của Lưu Bang tấn công đến Bá Thượng, Tử Nhi phải đầu hàng. Về sau bị Hạng Vũ giết ở Hàm Dương, mai táng ở đâu không rõ.

Năm sinh, năm mất: ? TCN – 206 TCN

Tháng 8 năm 207 TCN sau khi Triệu Cao ép Hồ Hợi tự sát, Triệu Cao muốn tự mình xưng đế, nhưng thấy mọi người không phục, đành phải lập Tử Nhi là con trai của Phù Tô (Phù Tô là con trai cả của Tần Thủy Hoàng) làm vương, tước bỏ danh hiệu hoàng đế. Đồng thời sai người đến doanh trại của Lưu Bang đàm phán, kế sách của Triệu Cao là muốn giết tôn thất nhà Tần.

Tử Nhi biết Triệu Cao muốn loại bỏ tôn thất nhà Tần, vì vậy Tử Nhi quyết định giết Triệu Cao. Hôm đăng quang, tất cả nghi lễ đều chuẩn bị xong xuôi đầy đủ, Tử Nhi lại chối từ bị mệt không đi được. Triệu Cao hoảng hốt đích thân đến thúc giục. Nhân cơ hội đó, Tử Nhi sai bắt giữ và giết chết Triệu Cao. Sau đó phái 50.000 lính phòng thủ ở Diêu Quan (nay thuộc phía Bắc Huyện Thương tỉnh Thiểm Tây), đề phòng quân của Lưu Bang. Quân của Lưu Bang dùng kế nghi binh nhử quân của Tử Nhi qua Diêu Quan, rồi từ phía Đông Nam đột nhập vào, diệt hết quân phòng thủ, tiến vào Bá Thượng.

Tháng 10 năm 206 TCN Tử Nhi thấy tình hình khó cứu vãn liền dẫn quân thần mang quốc ấn, tới cửa thành Hàm Dương xin đầu hàng. Triều Tần bị diệt vong, Lưu Bang sai người giam lỏng Tử Nhi trong thành Hàm Dương.

Tháng 12 năm 206 TCN Tử Nhi bị Hạng Vũ đem quân vào thành Hàm Dương giết chết.

Đế Vương Trung Hoa,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận