Bắc Lương Hà Tây Vương: Tự Cừ An Chu

Bắc Lương Hà Tây Vương tên là Tự Cừ An Chu, là em trai của Tự Cừ Vô Húy. Kế vị sau khi Tự Cừ Vô Húy ốm chết. Tại vị 19 năm. Sau khi Bắc Lương bị Nhu Nhiên tiêu diệt, không rõ tông tích của Tự Cừ An Chu ra sao.

Năm sinh, năm mất: ? – 463.

Tự Cừ An Chu là con trai của Bắc Lương Vũ Tuyên Vương Tự Cừ Mông Tốn, em trai của Ai Vương Tự Cừ Mục Kiền và Tửu Tuyền Vương Tự Cừ Vô Huý. Khi Tự Cừ Mục Kiền tại vị, Tự Cừ An Chu là Thái thú Lạc Đô.

Năm 439, Bắc Ngụy Thái Vũ Đế Thác Bạt Đào phái quân tấn công Lạc Đô, Tự Cừ An Chu bỏ chạy đến Thổ Cốc Hồn. Năm 441, Tự Cừ An Chu nhân cơ hội nước Thiện Thiện xảy ra nội loạn chiếm được Thiện Thiện. Năm 444, Tự Cừ Vô Húy mắc bệnh qua đời, Tự Cừ An Chu kế vị. Ông phái sứ giả đến tiến cống Nam Tống và được phong làm Hà Tây Vương.

Năm 463, Bắc Lương bị Nhu Nhiên tiêu diệt, không rõ tông tích của Tự Cừ An Chu ra sao.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận