Bắc Lương Kiến Khang Công: Đoàn Nghiệp

Bắc Lương Kiến Khang Công tên là Đoàn Nghiệp, vốn là thái thú Kiến Khang (nay ở phía đông nam Tửu Tuyền tỉnh Cam Túc) của Hậu Lương. Sau đó lập nước Bắc Lương, xưng làm Lương Vương. Tại vị 4 năm, Tự Cừ Mông Tốn phát động bình biến, giết chết Đoàn Nghiệp. Không rõ nơi chôn cất.

Năm sinh, năm mất: ? – 401.

Đoàn Nghiệp vốn là thuộc hạ của tướng quân Đỗ Tiến thời Lã Quang nước Hậu Lương. Từ khi tấn công Tây Vực, do lập được nhiều chiến công nên được ban chức thái thú Kiến Khang. Tháng 5 năm 197, Tự Cừ Mông Tốn người Lô Thuỷ và anh họ là Tự Cừ Nam Thành khởi binh ở Lương Châu chống lại Hậu Lương, không biết vì lý do gì đã lập Đoàn Nghiệp làm Lương Châu mục, ly khai khỏi Hậu Lương. Sau đó, Đoàn Nghiệp xưng là Kiến Khang Công, lấy niên hiệu là Thần Tỷ, đóng đô ở Trương Dịch (nay thuộc tỉnh Cam Túc), xây dựng chính quyền sử gọi là Bắc Lương. Tháng 2 năm 399, ông đổi tên xưng thành Lương Vương, đổi niên hiệu thành Thiên Tỷ.

Tuy trên danh nghĩa Đoàn Nghiệp là Lương Vương, nhưng thực ra chỉ là bù nhìn. Mọi quyền hành đều nằm trong tay Thượng thư Tả thừa tướng Tự Cừ Mông Tốn. Tự Cừ Mông Tốn trên danh nghĩa là triều thần nhưng thực tế không hề tôn trọng Lương Vương. Do đó, các triều thần đều bằng mặt mà không bằng lòng, mỗi người một ý. Đoàn Nghiệp lo sợ bị Tự Cừ Mông Tốn hạ bệ nên tìm cớ phái hắn đến Lâm Trì. Tự Cừ Mông Tốn bị Đoàn Nghiệp nghi ngờ thì giả vờ tỏ ra hồ đồ nhưng thực tế là đang âm mưu diệt trừ ông ta.

Năm 401, Đoàn Nghiệp trúng gian kế của Tự Cừ Mông Tốn, giết chết anh trai của hắn là Tự Cừ Nam Thành. Tự Cừ Mông Tốn mượn cớ Đoàn Nghiệp lạm sát người vô tội, khởi binh tấn công Trương Dịch. Binh tướng dưới quyền Đoàn Nghiệp đến đầu hàng, mở cổng thành nghênh đón quân phản loạn. Tự Cừ Mông Tốn dẫn quân vào cung bắt sống Đoàn Nghiệp. Đoàn Nghiệp khóc lóc cầu xin Tự Cừ Mông Tốn tha mạng nhưng hắn không thèm nghe, sai quân sĩ chém chết Đoàn Nghiệp.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận