Bắc Lương Tửu Tuyền Vương: Tự Cừ Vô Húy

Bắc Lương Tửu Tuyền Vương tên là Tự Cừ Vô Húy. Là con của Tự Cừ Mục Kiền. Sau khi Tự Cừ Mục Kiền đầu hàng Bắc Ngụy, ông cũng lần lượt quy hàng Bắc Ngụy, Lưu Tống rồi xưng vương. Tại vị 4 năm, ốm chết. Không rõ nơi chôn cất.

Năm sinh, năm mất: ? – 444.

Khi Tự Cừ Mục Kiền tại vị, Tự Cừ Vô Húy là thái thú Tửu Tuyền. Tháng 8 năm 439, sau khi Bắc Lương bị Bắc Ngụy tiêu diệt, ông tập hợp tàn quân, chiếm lại Tửu Tuyền. Ít lâu sau, ông bị Bắc Ngụy bao vây, ép phải đầu hàng, được phong làm Chinh Tây đại tướng quân kiêm Tửu Tuyền Vương.

Năm 422, ông lại phản Ngụy, quân Ngụy lại chinh phạt Tự Cừ Vô Húy. Sau khi lương thảo cạn kiệt, ông dẫn theo em trai là Tự Cư An Chu vượt qua sa mạc, lần lượt đánh chiếm Thiện Thiện (nay là huyện Nhược Khương tỉnh Tân Cương), Cao Xương (nay là Thổ Lỗ Phồn tỉnh Tân Cương) rồi dâng tấu xưng thần với Nam Tống, được Tống Văn Đế phong là Chinh Tây đại tướng quân, Hà Tây Vương.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận