Bắc Yên Chiêu Thành Đế: Phùng Hoành

Chiêu Thành Đế tên là Phùng Hoành, tự Văn Thống. Là em trai của Phùng Bạt. Sau khi Phùng Bạt qua đời, ông giết thái tử rồi tự lập làm hoàng đế. Tại vị 6 năm. Bắc Yên bị Bắc Ngụy tiêu diệt, ông bỏ chạy đến Cao Ly thì bị giết. Không rõ nơi chôn cất.

Năm sinh, năm mất: ? – 437

Phùng Hoành là em trai của Bắc Yên Văn Thành Đế Phùng Bạt. Sau khi ông dẫn quân vào cung làm Phùng Bạt kinh sợ mà chết, đã giết chết thái tử rồi tự lập làm hoàng đế.

Tháng 6 năm 435, do Phùng Hoành không chịu khuất phục Bắc Ngụy Thái Vũ Đế Thác Bạt Đào. Thác Bạt Đào phái 4 vạn đại quân thảo phạt Bắc Yên. Quân Phùng Hoành liên tiếp thất bại. Tuy đã xin được hàng vạn quân cứu viện từ Cao Ly nhưng vẫn không xoay chuyển được tình thế. Cho nên tháng 5 năm 436, ông thiêu cháy cung điện, ép cư dân ở kinh thành di cư đến Cao Ly. Vua Cao Ly là Cao Liễn phái người ra ngoài thành nghênh đón, nói: “Vua Long Thành từ xa đến nước chúng tôi hẳn là rất vất vả”. Phùng Hoành cho rằng Cao Ly có ý nhạo báng mình, vừa tức giận vừa căm hận liền tỏ thế hoàng đế, sai người tuyên đọc
chiếu thư cho Cao Liễn. Cao Liễn nổi giận, không cho Phùng Hoành vào thành, cho ông ta ở tại Bình Quách (nay ở phía nam huyện Cái tỉnh Liêu Ninh).

Ít lâu sau, lại yêu cầu ông chuyển đến Bắc Phong (nay ở phía tây bắc Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh). Trong hoàn cảnh đó, Phùng Hoành vẫn độc đoán chuyên quyền, tự ban bố hiệu lệnh, không tôn trọng Cao Liễn. Trong lúc tức giận, Cao Liễn đã phái quân bắt thải tử và cận thần của Phùng Hoành. Bắc Ngụy phái người đến đòi Cao Liễn giao nộp Phùng Hoành, Cao Liễn từ chối. Khi đó, thế cục Nam – Bắc triều đã hình thành. Phía nam Trung Quốc do nhà Tống (họ Lưu) cai quản, Phùng Hoành phái người bí mật đến Nam Tống cầu cứu. Hoàng đế nước Tống liền phái quân bọn Vương Bạch Câu đến Cao Ly đón Phùng Hoành về và yêu cầu Cao Ly phải trả lệ phí khiến Cao Liễn càng thêm tức giận, phái 2 tướng quân Tôn Thấu, Cao Cừu dẫn theo mấy trăm binh lính đến Bắc Phong giết chết Phùng Hoành và cháu gồm hơn 10 người rồi trả lời Tống đế là Phùng Hoành đã mắc bệnh qua đời, Bắc Yên bị diệt vong.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận