Chu Điếu Vương: Cơ Mãnh

Chu Điếu Vương tên thật là Cơ Mãnh, là con thứ ba của vợ cả Chu Cảnh Vương, kế vị sau khi Cảnh Vương chết. Trị vì 6 tháng thì ốm chết, mai táng ở đâu không rõ.

Nam sinh, năm mất: ? TCN – 520 TCN

Thời Cảnh Vương trị vì, anh trưởng của Cơ Mãnh bị chết yểu, nên lập Cơ Mãnh làm thái tử nhưng về sau Cảnh Vương lại sủng ái con trưởng của vợ lẽ tên là Cơ Triều, vì vậy trong lúc bị bệnh nặng đã gọi đại phu Mãnh Tân, đến nhờ vả giúp Cơ Triều lên ngôi nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì Cảnh Vương chết. Sau khi Cảnh Vương chết, hai quý tộc là Lưu Quyển và Đơn Kỳ đã giết chết Mãnh Tân và lập Cơ Mãnh làm vua.

Sau khi Cơ Mãnh lên ngôi, Cơ Triều rất ghen tức. Cơ Triều liền vứt bỏ chức vị đi chỗ khác ở, không sống trong cung và dẫn một số binh sĩ làm phản tranh đoạt ngôi vua với anh. Lưu Quyển bị đánh bại phải chạy trốn, Đơn Kỳ bảo vệ Cơ Mãnh ở trong cung. Vây cánh của Cơ Triều đột nhập vào cung, đuổi bắt Cơ Mãnh. Đơn Kỳ đột phá vòng vây chạy thoát, vây cánh của Cơ Triều bắt giữ được Cơ Mãnh nhưng không đuổi bắt được Đơn Kỳ. Chạy được nửa đường, Đơn Kỳ gặp Tịch Đàm và Tuấn Lạc (do vua Tấn sai đi) mang quân tới ứng cứu Cơ Mãnh, bảo vệ Cơ Mãnh về đất Vương Thành (nay thuộc phía Đông Bắc thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam). Không lâu sau sai lính đón Cơ Mãnh về đô thành. Tháng 10 năm đó, Cơ Mãnh ốm chết.

Sau khi ông ta chết, lập miếu đặt hiệu là Điếu Vương.

Đế Vương Trung Hoa,

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Thông báo