Chu Tương Vương: Cơ Trịnh

Sau khi Chu Huệ Vương chết, Cơ Trịnh lo lắng Tử Đế tranh chấp ngôi vị nên bí mật phát tang và sai người tới Tề Hoàn Công nhờ giúp đỡ. Tề Hoàn Công lập tức triệu tập đại hội sứ giả ở đất Thao (phía Tây huyện Quyên Thánh tỉnh Sơn Đông), tuyên bố giúp Cơ Trịnh nên ngôi Thiên Tử. Sau khi Cơ Trịnh nên ngôi mới dám tuyên bố cái chết của Huệ Vương.

Tử Đế không can tâm thất bại, từ năm 648 TCN trở đi – vài lần cùng quân Nhung đi đánh vua Chu nhưng đều thất bại.

Năm 639 TCN, Cơ Trịnh phát hiện vương hậu Quy Thị lén lút cấu kết với Tử Đế. Cơ Trịnh lập tức phế truất vương hậu. Nhận được tin này, Tử Đế lại dẫn quân Nhung đi đánh nước Chu, chiếm lĩnh được đô thành. Cơ Trịnh vội vàng chạy trốn và ẩn trốn ở vùng đất Tị của nước Trịnh (nay thuộc huyện Tương Thành tỉnh Hà Nam) và đi cầu cứu các nước chư hầu.

Vào năm 635 TCN, Tấn Văn Công mượn danh nghĩa thiên tử xuất quân đi đánh Tử Đề lúc này đang cư trú tại đất Ôn và bắt giữ được Tử Đề, sau đó đón Cơ Trịnh quay về đô thành, áp giải Tử Đề về cung và khép vào tội chết, bình định được nội chiến. Cuộc nội chiến này trong sách gọi là “cuộc tạo phản của Tử Đề”.

Cơ Trịnh mở yến tiệc chiêu đãi Tấn Văn Công. Tấn Văn Công xin Cơ Trịnh cho hưởng một điều kiện (Nếu sau này Tấn Văn Công chết cho ông ta hưởng nghi lễ mai táng như một thiên tử), nhưng Cơ Trịnh đã khôn khéo chối từ điều kiện đó và phong cho Tấn Văn Công 4 vùng đất: Dương, Phàn, Ôn, Nguyên và Toàn Mao. Ba năm trước, hai nước Tần, Tấn đã tự tiện dời một chi nhánh của tộc Nhung đến vùng Y Xuyên thuộc phạm vi đất nhà Chu (nay thuộc Y Hà ở phía Nam thành phố Lạc Dương) chiếm cứ vùng đất này. Như vậy, địa bàn của nhà Chu chỉ còn 100 dặm.

Năm 651 TCN thời gian Cơ Trịnh trị vì, Tề Hoàn Công cho mở đại hội liên minh ở đất Đặng Khâu của nước Tống (nay thuộc phía Đông Bắc huyện Lan Khải tỉnh Hà Nam), đến dự đại hội có Lỗ Hỉ Công, Tống Tương Công, Vệ Văn Công, Trịnh Văn Công, Hứa Hỉ Công, Tào Cung Cảng… họ đều nhất trí bầu Tề Hoàn Công làm minh chủ. Để cảm ơn sự giúp đỡ của Tề Hoàn Công, Cơ Trịnh đã sai Chu Công Tề Khổng tới tham gia đại hội và mang rượu thịt mà thiên tử Chu đã cúng tế tổ tiên tặng cho Tề Hoàn Công, và bảo Tề Hoàn Công không cần có lễ vật tạ ơn, Cơ Trịnh làm vậy để tỏ ý công nhận chức vị bá chủ của Tề Hoàn Công. Đại hội này trong sách sử gọi là “Đại hội ở Đặng Khâu”, cuộc đại hội này làm cho tiếng tăm của Tề Hoàn Công vang xa.

6 năm sau Tể tướng Quản Trọng bị bệnh và chết, hai năm sau nữa Tề Hoàn Công cũng ốm chết, 5 người con của Tề Hoàn Công tranh giành nhau kế vị, nội chiến xảy ra liên miên, sức lực trong nước suy yếu dần, vì vậy nước Tế mất đi địa vị bá chủ. Người tiếp nhận địa vị bá chủ là Tống Tương Công, ông ta là Chư hầu chỉ thích lý luận suông về nhân nghĩa đạo đức.

Tháng 11/638 TCN, nước Sở tấn công nước Tống, Tống Tương Công dẫn đầu đại quân chặn đánh ở vùng đất Hà (nay thuộc Hà Nam) Tống Tương Công bị thua trận.

Tháng 4/632 TCN, Tấn Văn Công thống lĩnh quân đội đi đánh quân Sở ở đất Bộc (nay thuộc huyện Bộc tỉnh Hà Nam), chiến thắng lừng lẫy, Tấn Văn Công mang 1000 tù binh nước Sở và 100 chiến xe cống cho Cơ Trịnh, Cơ Trịnh tặng lại cho Tấn Văn Công 100 chiếc cung màu hồng và 1000 chiếc cung màu đen, đồng thời còn bằng lòng cho Tấn Văn Công đi chinh phạt các nước Chư hầu khác.

Mùa đông năm 632 TCN, Tấn Văn Công mở đại hội chư hầu ở đất Tiền Thổ thuộc địa phận nước Trịnh (nay thuộc phía Tây Nam Huyện Nguyên Dương tỉnh Hà Nam), Tề Văn Công muốn tăng thêm danh vọng và tiếng tăm, nên âm thầm sai người đi mời Cơ Trịnh tới tham gia đại hội. Cơ Trịnh thấy đường đường là đấng thiên tử vậy mà đi tham gia đại hội, quả thật rất khó xử, nhưng Cơ Trịnh rất sợ uy lực của nước Tần, suy đi tính lại cuối cùng Cơ Trịnh phải tới tham gia đại hội. Về sau Khổng Tử viết về thời Xuân Thu đã viết về chuyện này là “Thiên Tử đi săn ở Hà Dương”, làm vậy cốt để giữ thể diện cho vua Chu. Tấn Văn Công trở thành bá chủ uy hiếp Trung Nguyên.

Tiếp nhận chức vị bá chủ của Tấn Công là Tần Mục Công. Tần Mục Công trọng dụng những người hiền tài như Bách Lí Hề, tăng cường sức mạnh trong nước. Vào năm 624 TCN, Tần Mục Công đã mang quân chinh phạt nước Tấn giành được thắng lợi, uy danh vang lừng, hơn 20 nước nhỏ thuộc tộc Nhung và các bộ lạc đều quy thuận nước Tần, Tần Mục Công được tôn là bá chủ của tộc Nhung ở miền Tây. Thế lực của nước Tần rất mạnh và phát triển xuống phía Đông được hơn 1000 dặm. Cơ Trịnh sai sứ giả mang 12 chiếc trống đồng tặng vua Tần, điều đó cho thấy đã công nhận địa vị bá chủ của Tần Mục Công.

Tháng 8/619 TCN, Cơ Trịnh ốm chết, sau khi ông ta chết lập miếu đặt hiệu là Tương Vương

 

 

 

Đế Vương Trung Hoa,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận