Chu Uy Liệt Vương: Cơ Vương

Chu Uy Liệt Vương tên thật là Cơ Ngưu, là con của Chu Khảo Vương. Kế vị sau khi cha chết. Trị vì 24 năm, ốm chết. Mai táng ở thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam.

Năm sinh, năm mất: ? TCN – 402 TCN

Năm 403, Cơ Ngưu đã sắc phong chư hầu cho 3 nước: Ngụy, Triệu, Yên.

Quốc quân của nước Ngụy là Ngụy Văn Chư Tư. Ông sai nhà chính Quý Tư tìm biện pháp sửa đổi nền chính trị, công cuộc cải cách đó làm cho nước Ngụy phục hồi nhanh chóng và ngày một đi lên, trở thành một trong những nước mạnh thời Chiến Quốc.

Quốc quân nước Triệu là Liệt Chu cũng trọng dụng những người hiền tài, chỉnh đốn nền chính trị, đề cao bộ máy thống trị, tiết kiệm tài chính… khiến nước Triệu cũng dần dần đi lên.

Năm 402 TCN, Cơ Ngưu bị ốm chết. Sau khi ông ta chết lập miếu đặt hiệu là Uy Liệt Vương.

Đế Vương Trung Hoa,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận