Chu Ý Vương: Cơ Kiên

Chu Ý Vương tên là Cơ Kiên, là con của Chu Cung Vương, lên trị vì sau khi Cung Vương chết, trị vì được 10 năm bị bệnh chết, táng ở ngoại ô Bất Minh.

Năm sinh, năm mất: không rõ

Cơ Kiên tính tình nhu nhược, sau khi kế vị làm cho nền chính trị ngày càng thối rữa, thế lực ngày càng suy tàn. Bị Khuyển Nhung tấn công, ông ta phải dời đô đến Hóe Lý (nay là phía Đông Nam huyện Hưng Bình tỉnh Thiểm Tây).

Sau khi ông ta chết, lập miếu đặt hiệu là Ý Vương.

Đế Vương Trung Hoa,

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Thông báo