Cung Đô U Công: Lý Kỳ

Cung Đô U Công tên là Lý Kỳ, tự là Thế Vận, tuổi Dậu. Là con trai thứ tư của Thành Hán Vũ Đế Lý Hùng, em họ của Lý Ban. Kế vị sau khi Lý Ban bị Lý Việt hành thích. Tại vị 4 năm, bị anh họ là Lý Thọ cướp ngôi. Thắt cổ tự tử, thọ 26 tuổi. Không rõ nơi an tảng. Thuy hiệu là U Công.

Năm sinh, năm mất: 313 – 338.

Tuy khi Thành Hán Vũ Đế Lý Hùng còn sống đã lập Lý Ban làm thái tử, nhưng Lý Ban chỉ kế vị được 4 tháng rồi bị Lý Việt và đồng bọn là Lý Kỳ giết hại. Lúc đó, có nhiều đại thần ủng hộ lập Lý Việt làm hoàng đế nhưng Lý Việt cho rằng Lý Kỳ là chi trưởng, lại có nhiều tài nghệ nên nhường ngôi vị cho Lý Kỳ. Lý Kỳ lên ngôi, đổi niên hiệu là Ngọc Hằng, phong Lý Việt làm Kiến Ninh Vương.

Lý Thuỷ, anh họ của Lý Kỳ, là một kẻ nhạm hiểm độc ác. Lúc đầu hắn muốn liên minh với Lý Thọ tấn công Lý Kỳ. Lý Thọ nhát gan không dám nhận lời. Lý Thuỷ thẹn quá hoá giận, vu cáo Lý Thọ và khẩn cầu Lý Kỳ giết chết Lý Thọ. Nhưng Lý Kỳ thấy vẫn còn cần dùng đến Lý Thọ nên không đồng ý.

Sau khi kế vị, Lý Kỳ loại bỏ những cựu thần thời Lý Hùng, trọng dụng bạn thân tín như Cảnh Khiên, Diêu Hoa, Điền Bao. Triều chính đều do những kẻ bất tài này quyết định, tình hình nước Thành ngày một xấu đi. Lý Kỳ thì ngày càng xa xỉ, thường xuyên giết người, khiến đại thần trong triều đều nơm nớp lo sợ.

Danh tiếng của Hán Vương Lý Thọ vang dội khắp nơi, khiến Lý Kỳ đố kỵ. Để tránh họa sát thân, Lý Thọ ngầm bàn sách lược tấn công Thành Đô với sư trưởng La Hằng, Giải Tư Minh.

Tháng 4 năm 338, Lý Thọ lấy danh nghĩa thanh trừ gian tặc bên cạnh nhà vua, tấn công Thành Đô, Lý Thế – Con trai Lý Thọ – lúc đó đang làm quan ở Thành Đô, đã mở cổng thành để Lý Thọ tiến vào Thành Đô thuận lợi. Lý Kỳ không hề phòng bị, không ngờ Lý Thọ lại bất ngờ tấn công, nên hoang mang, lúng túng, đành phải nhờ người đến vỗ về quân phản loạn và làm theo yêu cầu của Lý Thọ, giết chết Kiến Ninh Vương Lý Việt, Cảnh Khiên, Diêu Hoa, Điền Bao, Hứa Bồi.

Mấy ngày sau, Lý Kỳ bị phế truất và phong làm Huyện Công huyện Cung Đô, bị giam lỏng trong biệt cung. Lý Kỳ thấy khắp nơi đều được canh phòng cẩn mật, khóc lóc than thở rằng: “Đường đường là một thiên tử mà bị giáng làm một Huyện Công bé nhỏ, thà chết còn sung sướng hơn”. Nói xong, tự dùng thắt lưng treo cổ chết. Khi đó, Lý Kỳ 26 tuổi.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận