Hạ Cần

Hạ Cần còn có tên khác là Giáp, là vị vua thứ 13 của vương triều nhà Hạ. Hạ Cần là con trai thứ của Hạ Quýnh, kế vị sau khi cha chết, trị vì 21 năm, bị bệnh ốm chết, táng ở gần An Ấp.

Năm sinh, năm mất: ? – 1880 TCN

Năm 1901 TCN, Hạ Quýnh qua đời, Hạ Cần lên nối ngôi.

Theo Trúc thư kỉ niên, năm thứ 4 trong thời gian cai trị (khoảng 1897 TCN), ông dời đô về Tây Hà (西河).

Trong thời gian Hạ Cần trị vì, thế lực nhà Thương đã nổi lên, nhà Hạ suy yếu dần. Theo Trúc thư kỉ niên, năm thứ 4 trong thời gian cai trị (khoảng 1897 TCN), ông dời đô về Tây Hà (西河) (nay là giữa thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam và huyện Hoa Âm tỉnh Thiểm Tây).

Vua nước Côn Ngô (昆吾), chư hầu nhà Hạ vốn được phong ở đất Vệ (卫) đã dời sang đất Hứa (许).

Năm 1880 TCN, Hạ Cần qua đời. Ông làm vua được 21 năm. Người anh họ ông là Khổng Giáp, con của vua Bất Giáng lên nối ngôi.

Đế Vương Trung Hoa,

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Thông báo