Hà Đông Vương: Mộ Dung Vĩnh

Hà Đông Vương tên là Mộ Dung Vĩnh, tự Thúc Minh. Là em của Tiền Yên Vũ Tuyên Đế Mộ Dung Hội. Sau khi giết chết Mộ Dung Trung, Điếu Vân lập ông làm vương. Tại vị 8 năm, bị quân Hậu Yên bắt làm tù binh rồi giết chết. Không rõ nơi an táng.

Năm sinh, năm mất: ? – 394.

Tháng 6 năm 386, sau khi giết chết Mộ Dung Trung, bọn Điếu Vân ủng hộ lập Mộ Dung Vĩnh làm vương. Mộ Dung Vĩnh lại tự xưng là Đại tướng quân, Đại thiền vu, làm châu mục các châu Ung, Tần, Lượng, kiêm Hà Đông Vương. Ít lâu sau, Mộ Dung Vĩnh lại đánh bại vua Tiền TầnPhù Đăng ở Tương Lăng, chiếm được Trường Tử (nay ở phía nam Trường Trị tỉnh Sơn Tây), rồi dời đô đến Trường Tử, đổi niên hiệu là Trung Hưng.

Sau khi đánh bại Phù Đăng rồi xưng đế, Mộ Dung Vĩnh thấy Dương hoàng hậu của Phù Đăng dung mạo xinh đẹp liền muốn lập bà làm Thượng phu nhân. Không ngờ, Dương hoàng hậu là người kiên cường khí khái, thà chết không chịu khuất phục, rút kiếm đâm Mộ Dung Vĩnh. Mộ Dung Vĩnh nắm lấy tay Dương hậu, đánh rơi thanh kiếm xuống đất rồi lập tức hạ lệnh giết chết bà ta.

Mộ Dung Vĩnh và vua Hậu Yên Mộ Dung Thùy là anh em họ nhưng theo Mộ Dung Thùy thì việc Mộ Dung Vĩnh xưng đế là đại nghịch bất đạo. Do đó, tháng 11 năm 393, Mộ Dung Thùy phái Mộ Dung Toản, Trương Sùng tấn công Tây Yên. Mộ Dung Vĩnh đích thân thống lĩnh 5 vạn đại quân nghênh chiến nhưng đại bại trong trận Đài Bích, phải quay về Trường Tử. Mộ Dung Thùy lập tức bao vây Trường Tử.

Sau 40 ngày giao chiến, tình hình trong thành rất khốn đốn. Mộ Dung Vĩnh liền phái Thường Sơn Công Mộ Dung Hoằng (không phải là Tề Bắc Vương Mộ Dung Hoằng) và thái tử Mộ Dung Lượng lần lượt xông ra phá vòng vây, đến Đông Tấn và Bắc Ngụy cầu cứu. Nhưng quân cứu viện của Bắc Ngụy chưa kịp đến thì anh họ của Mộ Dung Vĩnh là Đại Dật Đậu Quy và thuộc hạ là Đậu Thao lại làm phản, mở cổng thành cho quân Hậu Yên tiến vào. Mộ Dung Vĩnh bị bắt làm tù binh rồi giết chết, Tây Yên diệt vong.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận