Hạ Hậu Chủ: Hách Liên Định

Hạ Hậu Chủ tên là Hách Liên Định. Là em trai của Hách Liên Xương. Sau khi Hách Liên Xương bị Bắc Ngụy bắt làm tù binh, ông tự lập làm hoàng đế. Tại vị 4 năm. Sau khi bị Thổ Cốc Hồn bắt làm tù binh, áp giải đến Bắc Ngụy, ông bị Thác Bạt Đào giết chết. Không rõ nơi chôn cất.

Năm sinh, năm mất: ? – 434.

Hách Liên Định từng được phong làm Bình Nguyên Vương. Tháng 6 năm 427, sau khi Hách Liên Xương bị Bắc Ngụy bắt làm tù binh, ông chạy đến Bình Nguyên, tự lập làm hoàng đế, đổi niên hiệu là Thắng Quang.

Thác Bạt Đào nước Bắc Ngụy đích thân thống lĩnh đại quân bao vây cứ điểm quân sự trọng yếu Bình Lương. Hách Liên Định dẫn quân tới cứu viện, nhưng giữa đường lại bị quân Bắc Ngụy bao vây. Trong lúc nguy khốn, Hách Liên Định muốn liên minh với Lưu Tống, dự tính sau khi phá được vòng vây sẽ cùng hợp lực với Lưu Tống tiêu diệt Bắc Ngụy. Nhưng khi phá được vòng vây lại bị quân Bắc Ngụy chặn đường. Ông mang theo thương tích, một mình chạy trốn. Sau này, Hách Liên Định lại tập hợp lực lượng, chạy về Thượng Khuê.

Tuy nhiên, trong thời gian tại vị, Hách Liên Định cũng làm được một số việc có ích cho nước Hạ. Tháng giêng năm 431, ông tiêu diệt Tây Tần. Sau khi tiêu diệt Tây Tần, ông lại sợ bị Bắc Ngụy truy kích nên tháng 6 năm đó, ông dẫn theo hơn 10 vạn dân Tây Tần vừa bị bắt làm tù binh, tấn công Bắc Lương, muốn lấy Bắc Lương làm địa bàn hoạt động. Nhưng không ngờ, khi đoàn quân của Hách Liên Định vượt sông Hoàng Hà tại vùng phụ cận Trị Thành lại bị 3 vạn quân của Thổ Cốc Hồn – có quan hệ hữu hảo với Bắc Ngụy – chặn đánh. Hơn một nửa số quân Hạ bị chết đuối. Sau khi Hách Liên Định bò được lên bờ sông cũng bị quân Thổ Cốc Hồn bắt sống rồi lập tức áp giải đến Bình Thành của Bắc Ngụy.

Năm 434, Hách Liên Xương muốn trốn khỏi Bình Thành, bị Thác Bạt Đào phát giác rồi giết chết. Hách Liên Định cũng bị giết chết. Nước Hạ diệt vong.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận