Hạ Mang

Hạ Mang còn gọi là Hoang, năm sinh và năm mất không rõ ràng, là vị vua thứ 9 của nhà Hạ. Hạ Mang là con trai của Hạ Hòe, kế vị khi Hòe chết, trị vì được 18 năm, ốm chết, táng ở gần An Ấp.

Năm 2014 TCN, sau khi vua cha Hạ Hoè qua đời, Hạ Mang lên nối ngôi.

Hạ Mang làm vua trong 18 năm. Sử sách không chép rõ về hành trạng của ông trong thời gian làm vua.

Khoảng năm 1997 TCN, ông qua đời, con ông là Hạ Tiết lên nối ngôi.

Đế Vương Trung Hoa,

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Thông báo