Hạ Tiết

Hạ Tiết còn có tên khác là Đế Giáng, cũng gọi là Thế, là vị vua thứ 10 của nhà Hạ. Năm sinh và năm mất không rõ ràng, là con trai của Hạ Mang, kế vị sau khi Mang chết, trị vì được 16 năm, bị ốm chết, táng gần An Ấp.

Sử ký cho rằng Hạ Tiết chỉ ở ngôi 16 năm, nhưng theo Trúc thư kỉ niên thì ông làm vua 25 năm. Theo sách này, năm thứ 21 trong thời gian cai trị, ông mang quân đi đánh các dân tộc ngoại bang xung quanh như Quyến Di (畎夷), Bạch (白), Xích (夷), Huyền (玄), Phong (风), Dương (阳), đều giành thắng lợi. Các bộ lạc này đều quy phục nhà Hạ.

Hạ Tiết trong thời gian trị vì đã sai sứ giả đến 6 tộc đến triều đình yết kiến. 6 tộc đều tiếp thu mệnh lệnh của Tiết. Điều đó nói rõ tộc Di đã thừa nhận sự thống trị thiên hạ của nhà Hạ.

Sau khi Hạ Tiết mất, con ông là Bất Giáng lên nối ngôi.

Đế Vương Trung Hoa,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận