Hán Linh Đế: Lưu Hoằng

Hán Linh Đế tên thật là Lưu Hoằng là chút của Hán Chương Đế (cháu 5 đời) và ông là con trai của Lưu Thường. Sau khi Hán Hoàn Đế chết, hoàng hậu Đậu đã lập Lưu Hoằng làm hoàng đế. Ông trị vì được 22 năm, bị bệnh chết, thọ 34 tuổi. Mai táng ở Văn Lăng (nay thuộc phía Đông Bắc thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam).

Năm sinh, năm mất: 166 – 189

Sau khi Hoàn Đế chết, Hoàng hậu Đậu đã lập Lưu Hoằng làm hoàng đế, lễ đăng quang được tổ chức vào ngày Canh Tí tháng 12 năm 167. Sau khi ông lên ngôi đã cho đổi niên hiệu là “Kiến Ninh”.

12 tuổi Lưu Hoằng lên ngôi hoàng đế, vì vậy thái hậu Đậu phải lâm triều giải quyết công việc triều chính, họ hàng nhà hoàng hậu cũng nắm giữ công việc trong triều, Đậu Vũ được phong làm tể tướng. Đậu Vũ liên kết bè phái diệt bọn hoạn quan, nhưng Đậu Vũ chưa kịp ra tay thì đã gặp nạn. Năm 168 hoạn quan liên kết với nhau giết chết Đậu Vũ, Trần Phan diệt vây cánh nhà họ Đậu… lúc này quyền lực của bọn hoạn quan đạt tới đỉnh cao. Tiếp đó bọn hoạn quan đã xúi bẩy Lưu Hoằng bắt giam hơn 100 người (những người này thuộc bè phái nhà họ Đậu), bắt giữ hơn 700 thái học sinh. Năm 176, Lưu Hoằng viết chiếu phàm là những đảng nhân môn sinh, cha con anh em… có liên quan tới nhà họ Đậu… đều không được làm quan trong lịch sử gọi đây là tai họa của bè phái”.

Lưu Hoằng rất hoang dâm, ăn chơi xa xỉ, để kiếm chác tiền của, ông ta rao bán chức tước ngay tại Tây Viện và còn cho phép những ai chưa đủ tiền có thể nợ ông ta, bao giờ có thì trả, nền chính trị thối rữa đến cực điểm. Ngân khố của quốc gia trống rỗng, nhiều người dân phải sống lưu vong mọi gánh nặng đổ hết vào đầu người nông dân. Cuối cùng không thể chịu được sự đè ép của Lưu Hoằng và quan lại đã nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân của Hoàng Cân.

Tháng 4 năm 189, Lưu Hoằng bị bệnh, ông ta nằm bẹp trên giường không thể thiết triều, các quan phải dâng biểu nói ông ta sắc phong thái tử, nhưng ông ta cũng không thể ngồi dậy phê chuẩn được… Lưu Hoằng mất ngày Bính Tuất tại điện Gia Đức ở nội cung đô thành Lạc Dương.

Sau khi ông ta chết đặt Thụy Hiệu là Hán Linh Đế.

Đế Vương Trung Hoa,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận