Hán Linh Đế: Lưu Xán

Hán Linh Đế tên là Lưu Xán, tự là Sĩ Quang. Là con trưởng của Chiêu Vũ Đế Lưu Thông, tình tình buông thả. Kế vị sau khi Lưu Thông qua đời. Tại vị 3 tháng, bị Đại tướng quân Cận Chuẩn giết chết. Không rõ nơi an táng. Thụy hiệu là Linh Đế.

Năm sinh, năm mất: ? – 318.

Lưu Xán là con trưởng của Lưu Thông nhưng lại không thể kế thừa ngôi vị bởi khi Lưu Thông kế vị đã phong Lưu Nghệ làm hoàng thái đệ. Tuy sau này Lưu Thông ban cho Lưu Xán quyền lực lớn nhưng Lưu Xán là người có dã tâm lớn, không hài lòng với quyền lực hiện tại mà muốn được làm hoàng thái tử.

Cho nên, Lưu Xán nghĩ trăm phương ngàn kế để khép tội Lưu Nghệ, thanh trừ ông ta để đoạt ngôi vị thái tử. Năm 317, sau khi bí mật chuẩn bị chu đáo, Lưu Xán phái Vương Bình đến Đông cung nói với Lưu Nghệ: “Nhận được thánh chỉ lệnh cho ngài lập tức triệu tập vệ binh đợi lệnh”. Lưu Nghệ không biết được quỷ kế của Lưu Xán, lập tức lệnh cho binh sĩ trang bị vũ khí. Lưu Xán thấy Lưu Nghệ đã mắc câu, vội vàng phái Cận Chuẩn và Vương Thẩm mật báo với Lưu Thông rằng Lưu Nghệ đang điều động binh mã, chuẩn bị làm phản. Lựu Thông hay tin rất tức giận, lệnh cho Lưu Xán bao vây Đông cung. Lưu Xán tra tấn dã man thủ hạ của Lưu Nghệ, ép phải nhận tội mưu phản. Thế là, Lưu Nghệ bị xử tội chết, Lưu Xán đường hoàng lên ngôi thái tử.

Tháng 7 năm 318, Lưu Thông mắc bệnh qua đời, Lưu Xán kế vị. Cận Chuẩn có công diệt trừ Lưu Nghệ, phò tá Lưu Xán lên ngôi nên được Lưu Xán giao cai quản triều chính. Cận Chuẩn là người có dã tâm lớn. Để được độc chiếm quyền hành, hắn khuyên Lưu Xán giết hết vương công quý tộc. Do Lưu Xán mới kế vị, vẫn cần những người đó trợ giúp nên chưa đồng ý. Cận Chuẩn vờ tỏ ra đồng thuận. Rồi sau đó bí mật vào cung gặp hai con gái đang làm thái hậu và hoàng hậu, bảo họ xúi giục Lưu Xán trừ khử các vương công quý tộc. Trong lúc hầu hạ Hoàng thượng, hai mỹ nữ nhà họ Cận đã khóc lóc vu cáo các vương công chuẩn bị làm phản, tính mạng bản thân sắp lâm nguy. Lưu Xán lập tức phái thái giám dẫn quân giết chết Thượng Lạc Vương Lưu Cảnh, Tề Nam Vương Lưu Lịch, Mạo Vương Lưu Khải, Ngô Vương Lưu Sinh… Chỉ trong một ngày đã giết sạch anh em thân vương họ Lưu.

Có thể là do phát hiện ra anh em trong dòng họ có khả năng uy hiếp ngôi vị của mình đã bị giết sạch, không lâu sau đó, Lưu Xán tổ chức duyệt binh ở Đại Lâm uyển, chuẩn bị chỉnh đốn quân đội, thảo phạt Thạch Lặc. Nhưng Lưu Xán vốn là kẻ háo sắc, kiểm duyệt xong đội ngũ là coi như hoàn thành xong nhiệm vụ, trở về hậu cung lại bắt đầu vui chơi hưởng lạc.

Để thoải mái vui chơi, Lưu Xán phong Cận Chuẩn làm Đại tướng quân, thực hiện công việc của thượng thư, quyết định mọi việc đại sự. Cận Chuẩn nắm được quyền hành thì lập tức phong em họ là Cận Minh làm Xa kỵ tướng quân, Cận Khang làm vệ tướng quân, khống chế toàn bộ quân cẩm vệ trong cung.

Tuy nhiên, Cận Chuẩn không bằng lòng với quyền lực hiện có mà còn muốn làm hoàng đế. Tháng 9 năm đó, Cận Chuẩn phát động chính biến, giết chết Lưu Xán, tự xưng làm Đại tướng quân và Hán Thiên Vương.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận