Hán Thiếu Đế: Lưu Ý

Hán Thiếu Đế tên thật là Lưu Ý. Ông ta là cháu của Hán Chương Đế, lên kế vị sau khi Hán An Đế chết. Trị vì chưa được 1 năm thì bị bệnh chết. Mai táng ở đâu không rõ.

Năm sinh, năm mất: ? CN – 125

Lưu Ý là con trai của Tề Bắc Vương Lưu Thọ. Lúc Hán An Đế còn sống đã phong cho Lưu Ý làm Bắc Hương Chư.

Tháng 3 năm 125 An Đế chết trên đường đi tuần, hoàng hậu sợ các đại thần sẽ ủng hộ Tế Dương Vương Lưu Bảo làm hoàng đế, do vậy bà ta bí mật không phạt tang, sau khi trở về Lạc Dương mà thông báo việc đau buồn, vào ngày Ất Dậu tháng 3 đón Lưu Ý vào cung phong làm hoàng đế.

Lúc đó Lưu Ý tuổi còn rất nhỏ (năm sinh không rõ lắm), do vậy mọi công việc triều chính đều do hoàng hậu (vợ của An Đế) giải quyết họ hàng nhà hoàng hậu đều nắm giữ những chức vụ quan trọng, thao túng chính quyền, bà ta còn sai giết hoạn quan thân tín của An Đế nhằm nắm giữ chính quyền.

Lưu Ý mất ngày Tân Hợi tháng 10 năm 125, tại cung điện thành Lạc Dương.

Trong lịch sử gọi ông ta là Thiếu Đế.

Đế Vương Trung Hoa,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận