Hậu Lương Hậu Chủ: Lã Long

Hậu Lương Hậu Chủ tên là Lã Long, tự Vĩnh Cơ. Là cháu của Lã Quang, anh trai của Lã Siêu. Sau khi Lã Siêu giết chết Lã Soạn, lập Lã Long làm hoàng đế. Tại vị 3 năm, đầu hàng Hậu Tần. Sau đó mưu phản nên bị Diêu Hưng giết chết. Không rõ nơi chôn cất.

Năm sinh, năm mất: ? – 403.

Lã Long từng được phong làm Kiến Khang Công, nhận chức Bắc bộ hộ quân. Tháng 2 năm 401, sau khi giết chết Lã Soạn, Lã Siêu lập Lã Long kế vị làm Thiên Vương, đổi niên hiệu là Thần Đỉnh.

Tháng 7 năn 403, Nam LươngBắc Lương nhiều lần tấn công Hậu Lương. Lã Long không thể kháng cự, đành phải phái Lã Siêu đến dâng đất, quy hàng Diêu Hưng của Hậu Tần. Diêu Hưng lập tức phái tướng quân Tề Nan dẫn 4 vạn đại quân tiến vào tiếp quản Hậu Lương. Lã Long ngồi trên một chiếc xe bình thường, chỉ có một con ngựa trắng kéo, quỳ ở giữa đường để nghênh đón. Đồng thời phái quan lại thay mình vái lạy ở tổ miếu, nói rằng: “Chúng con không nghe theo lời dạy của Thái Tổ, liên tiếp gây họa cốt nhục tương tàn, tạo thời cơ cho Nam Lương và Bắc Lương tấn công, không còn cách nào khác đành phải quy hàng Hậu Tần. Nay con sẽ đi Đông Kinh, xin được cáo biệt linh hồn các vị tổ tiên”. Lã Long khóc đến mất cả tiếng, đến tướng sĩ nhìn thấy cũng đều đau xót. Từ đó, Hậu Lương diệt vong.

Sau khi đến Trường An, Lã Long được Diêu Hưng phong làm Tán Kỵ thường thị. Sau đó, ông liên kết với con trai út của Diêu Hùng và Quảng Bình Công Diêu Bật âm mưu làm phản. Sự việc bại lộ, Lã Long bị Diêu Hưng giết chết.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận