Hậu Lương Linh Đế: Lã Soạn

Hậu Lương Linh Đế tên là Lã Soạn, tự Vĩnh Tụ. Là con trưởng (của vợ lẽ) của Lã Quang, anh trai của Ấn Vương Lã Thiệu. Tại vị 2 năm, bị em họ là Lã Siêu giết chết.

Năm sinh, năm mất: ? – 401.

Nơi an táng: Lăng Bạch Thạch (không rõ ở đâu). Thụy hiệu là Linh Đế.

Lã Soạn là con trai trưởng của vợ lẽ của Lã Quang nên không thể kế vị. Tháng 12 năm 399, Lã Quang qua đời. Ngay trong đêm đó, Lã Soạn phát động binh biến, ép Lã Thiệu tự sát rồi tự lập làm Thiên Vương, đổi niên hiệu là Hàm Ninh. Ít lâu sau, Lã Soạn lại nghi kỵ Lã Hoành, khiến Lã Hoành khởi binh làm phản. Cuộc khởi binh thất bại, Lã Hoành bị bắt. Lã Soạn sai đại lực sĩ Khang Long giết chết ông ta.

Sau khi giết chết Lã Hoành, Lã Soạn cảm thấy tình hình trong nước đã ổn định, xuất quân đánh Nam Lương, không ngờ bị Thốc Phát Nậu Thiện đánh bại ở Tam Đội. Lã Soạn tức giận, lại tấn công Trương Dịch, Kiến Khang của Bắc Lương. Nhưng do kinh đô bị Thốc Phát Nậu Thiện uy hiếp nên phải lui binh.

Về đến Cô Tạng, Lã Soạn dường như biến thành một con người khác, ngày ngày đều uống rượu đến say khướt, không màng đến việc triều chính. Có khi uống say xong còn đi săn, thường xuyên bị ngã trong núi. Các đại thần ra sức khuyên can, ông ta hứa sửa đổi nhưng sau đó vẫn chứng nào tật nấy.

Tháng 2 năm 401, Lã Siêu, cháu của Lã Quang tự xuất quân đánh tộc Tiên Ty do Tư Bàn làm thủ lĩnh. Tư Bàn tố cáo với Lã Soạn, Lã Soạn triệu Lã Siêu về Cô Tạng. Vừa nhìn thấy Lã Siêu, Lã Soạn đã mắng lớn: “Ngươi ỷ thế là em họ của ta, dám không coi ta ra gì. Ta phải giết chết người thì mới khiến cho thiên hạ thái bình”. Thực ra, Lã Soạn chỉ muốn doạ Lã Siêu chứ không hề có ý muốn giết hại nên vẫn mời ông ta tham gia yến tiệc. Nhưng Lã Siêu lại rất sợ hãi, nảy ra ý đồ giết chết Lã Soạn. Chập tối, Lã Soạn đi dạo trong cấm cung, khi đến gác động của Côn Hoa đường, xe không thể đi qua, Lã Soạn dùng kiếm đâm chết Lã Soạn.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận