Hậu Tần Hậu Chủ: Diêu Hoằng

Hậu Tần Hậu Chủ tên là Diêu Hoằng, tự là Nguyên Tử, Tuổi Tý. Là con trưởng của Diêu Hưng. Kế vị sau khi Diêu Hưng qua đời. Tại vị 2 năm, đầu hàng sau khi Hậu Tần bị Lưu Dụ của Đông Tấn tiêu diệt. Sau đó bị giết chết, thọ 30 tuổi. Không rõ nơi chôn cất.

Năm sinh, năm mất: 388 – 417

Khi Diêu Hưng tại vị đã lập Diêu Hoằng làm thái tử. Tháng 2 năm 416, Diêu Hưng ốm chết. Cũng trong tháng đó, Diêu Hoằng kế vị, đổi niên hiệu là Vĩnh Hoà.

Diêu Hoằng từ nhỏ đã thích bàn luận về học thuật, rất thích ngâm thơ, là điển hình của một bậc quân vương nhân nghĩa, nhưng sự nhân nghĩa của ông lại có phần cứng nhắc. Khi Diêu Hoằng làm thái tử, anh em Diêu Bật mấy lần muốn giết chết ông. Sau khi bắt được anh em Diêu Bật, Diệu Hoằng lại khuyên phụ thân tha tội cho bọn chúng. Cuối cùng, cho đến khi Diêu Bật đã xui khiến Diêu Âm làm phản thì Diêu Hoằng mới xử tử hắn.

Sau khi kế vị, sự nhân nghĩa quá mức của Diêu Hoằng đã gây ra những hậu quả không thể cứu vãn được. Đầu tiên là việc tộc trưởng người Khương Đảng Dung và Hạt Vương Dương Thịnh liên tiếp khiêu chiến. Khi Diêu Hoằng đang thảo phạt Dương Thịnh thì Hạ Vương Hách Liên Bột Bột lại phải quân tấn công Tần. Diêu Hoằng phải huy động tất cả binh lực mới đánh lui được Hách Liên Bột Bột, thì Đông Tấn lại phái Lưu Dụ dẫn quân tấn công Tần, Lạc Dương nhanh chóng thất thủ.

Năm 417, Lưu Dụ nhà Đông Tấn tiến hành bắc phạt, Diêu Hoằng thân chinh thống lĩnh mấy vạn đại quân nghênh chiến. Diêu Hoằng chưa có kinh nghiệm tham gia trận chiến lớn nào. Lần này quân Đông Tấn chỉ có hơn 1 ngàn người ngựa đã khiến Diêu Hoằng hoảng sợ quay ngựa bỏ chạy, mấy vạn quân Tần cũng bỏ chạy toán loạn. Quân Đông Tấn thừa thắng tấn công Trường An, Diêu Hoàng thế cô lực yếu, đành phải đầu hàng. Con trai Diêu Hoàng là Diêu Niệm Phật, 11 tuổi, vừa khóc vừa nói: “Bệ hạ đầu hàng, người Tấn cũng sẽ không tha mạng cho chúng ta, chi bằng hãy hy sinh vì đất nước”. Diêu Hoằng trầm ngâm hồi lâu không trả lời, Diêu Niệm Phật thấy vậy liền một mình trèo lên tường của cung điện nhảy xuống tự sát. Diêu Hoằng dẫn theo gia quyến và quần thần đến doanh trại quân Tấn đầu hàng.

Sau khi Diệu Hoàng bị giải đến Kiến Khang, quả nhiên là bị Lưu Dụ chém đầu ngay trên phố.

Hậu Tần diệt vong.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận