Âm mưu ở Sa Khâu

Lịch sử Trung Quốc năm 210 trước Công nguyên, Tần Thuỷ Hoàng đi tuần du ở dải Đông nam, đi cùng ông, có thừa tướng Lý Tư và hoạn quan Triệu Cao. Con của Tần Thuỷ Hoàng là Hồ Hợi xin đi theo. Thường ngày, Tần Thuỷ Hoàng rất quí Hồ Hợi, nên đồng ý cho đi.

Tần Thuỷ Hoàng vượt qua sông Tiền Đường, đến quận Côi Kê, rồi lại quay lên bắc, đến Lang Nha (nay ở huyện Giao Nam, Sơn Đông). Ra đi từ mùa đông, tới mùa hạ mới trở về. Trên đường về, ông cảm thấy trong mình không được khoẻ, đến Bình Nguyên Tân (nay ở phía nam huyện Bình Nguyên, Sơn Đông) thì ốm nặng. Quan ngự y xem bệnh cho thuốc, nhưng không công hiệu.

Đến Sa Khâu (nay ở phía Tây huyện Quảng Tông, Hà Bắc) bệnh ngày càng nặng. Ông ta biết không thể qua khỏi, liền dặn dò Triệu Cao: “Mau viết thư cho Phù Tô, gọi Phù Tô về ngay Hàm Dương, vạn nhất ta mất đi, để Phù Tô chủ trì tang lễ”.

Thư viết xong, chưa kịp gửi sứ giả mang đi, thì Tần Thuỷ Hoàng mất.

Thừa tướng Lý Tư và Triệu Cao bàn nhau: “ở đây cách Hàm Dương rất xa, trong một hai ngày không thể về kịp, lỡ tin tức về việc hoàng đế mất tiết lộ ra thì trong ngoài có thể phát sinh biến loạn, không bằng tạm thời giữ bí mật, chưa phát tang, đến Hàm Dương sẽ hay”.

Bọn họ để thi thể Tần Thuỷ Hoàng trong xe, đóng cửa, buông rèm để người ngoài không nhìn thấy. Ngoài Hồ Hợi, Lý Tư, Triệu Cao và năm sáu thị vệ, các đại thần khác không ai biết Tần Thuỷ Hoàng đã chết. Xe vẫn theo thường lệ, đi về Hàm Dương. Đến mỗi địa phương, bá quan văn võ vẫn đứng ngoài xe tấu trình công việc.

Lý Tư bảo Triệu Cao mau cử người mang thư đi, gọi công tử Phù Tô về Hàm Dương. Triệu Cao là tâm phúc của Hồ Hợi, lại có thù với Mông Điềm. Y liền ngầm bàn với Hồ Hợi, chuẩn bị làm giả di chúc của Tần Thuỷ Hoàng, hạ lệnh giết Phù Tô, truyền đế vị cho Hồ Hợi. Hồ Hợi tất nhiên sung sướng đồng ý.

Triệu Cao biết muốn làm việc đó thì nhất định phải được sự tán thành của Lý Tư, liền trao đổi với Lý Tư: “Hiện nay di chiếu và ngọc tỉ của Hoàng Thượng đều ở trong tay Hồ Hợi. Việc quyết định ai là người tiếp thu đế vị hoàn toàn phụ thuộc hai người chúng ta. Ông thấy thế nào?”

Lý Tư giật mình nói: “Sao ông dám nói lời đại nghịch đó? Đó không phải là việc mà các bầy tôi chúng ta có thể làm”.

âm mưu ở Sa Khâu

Triệu Cao nói: “Ông chớ vội. Tôi hỏi ông: tài năng của ông có bằng Mông Điềm không? Công lao của ông có bằng Mông Điềm không? Quan hệ giữa ông và Phù Tô có bằng được Mông Điềm không?”

Lý Tư lặng người một lát, rồi nói: “Tôi không thể bằng ông ta”.

Triệu Cao nói: “Nếu Phù Tô lên ngôi hoàng đế, thì nhất định ông ta sẽ cử Mông Điềm làm thừa tướng. Tới lúc đó, ông chỉ có một con đường là từ chức về quê. Đó là việc rất rõ ràng. Công tử Hồ Hợi là người có tâm địa tốt, đối đãi với mọi người chu đáo. Nếu Hồ Hợi làm hoàng đế thì ông và tôi sẽ vinh hoa phú quí suốt đời. Ông thử nghĩ xem”.

Nghe Triệu Cao vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Lý Tư cũng thấy nếu để Phù Tô làm hoàng đế thì mình khó giữ được chức vị thừa tướng, liền đồng mưu với Hồ Hợi và Triệu Cao, làm giả chiếu thư gửi Phù Tô. Trong chiếu thư nói Phù Tô đã không có công lao gì, lại oán giận phụ hoàng, còn tướng Mông Điềm đồng mưu với Phù Tô, phải cùng tự sát với Phù Tô, trao lại binh quyền cho Vương Ly.

Phù Tô nhận được chiếu thư giả, khóc lóc toan tự sát. Mông Điềm nghi ngờ đó là chiếu thư giả đề nghị Phù Tô về minh oan với Tần Thuỷ Hoàng. Phù Tô là ngưòi thực thà, nói: “Cha đã bắt con chết, có gì mà minh oan nữa”. Liền đâm cổ tự sát. Mông Điềm không biết làm thế nào, đành tự sát theo.

Triệu Cao và Lý Tư vội vàng thúc xe đi gấp về Hàm Dương. Lúc đó, đang giữa mùa hè. thời tiết nóng nực, qua mấy ngày, thi thể Tần Thuỷ Hoàng rữa nát, bốc mùi hôi thối.

Triệu Cao cử người đi mua rất nhiều cá muối, xếp lên các xe, làm mùi cá muối át đi mùi hôi thối của thi thể Tần Thuỷ Hoàng.

Đến Hàm Dương, bọn chúng mới công bố tin tức về cái chết của Tần Thuỷ Hoàng, tổ chức tang lễ và công bố di chiếu giả, cử Hồ Hợi lên nối ngôi hoàng đế. Đó tức là Tần Nhị Thế.

Nhị Thế và Triệu Cao, sau khi chôn cất Tần Thuỷ Hoàng, rất lo sợ mưu gian bại lộ. Theo lời xúi giục của Triệu Cao, Nhị Thế liền ghép tội chết cho mười hai công tử và mười công chúa, những đại thần có liên quan nhiều không tính xuể. Một năm sau, Triệu Cao lại dùng quỉ kế xúi Nhị Thế bắt giam và giết kẻ đồng mưu là Lý Tư. Triệu Cao lên làm thừa tướng, một mình nắm trọn đại quyền.

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận