Năm bá chủ thời Xuân Thu

Có thuyết nói Ngã Bá thời Xuân Thu là Tề Hoàn Công, Tống Tương Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công, Sở Trang Vương. Có một thuyết khác nói Ngũ Bá là những người: Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công, Sở Trang Vương, Ngô Vương, Việt Vương

Mục lục

1. Tề Hoàn Công

Tên ông ta là: Khương Tiểu Bạch (? TCN – TCN).

Là con trai của Tề Li Công, em trai của Tề Tương Công. Bị Tương mưu hại nhưng không thành. Hoàn Công phải trốn chạy. Sau khi Tương Công bị giết mới dám quay về nước Tề cướp đoạt vương vị. Trị vì 43 năm, bị bệnh mất vào tháng 12 năm 643 TCN. Năm người con của ông ta tranh nhau ngôi vị nên dẫn đến nội chiến, do đó ông ta chết 67 ngày mới được mai táng, thân thể có dòi, dòi bọ bò hết ra ngoài cửa. Mai táng ở ngoại ô Bất Minh.

2. Tống Tương Công

Tên ông ta là Từ Phụ (? TCN – 637 TCN)

Là con trai của Tống Hoàn Công. Kế vị sau khi Tống Hoàn Công. Trì vì 14 năm. Từng cùng Tề Hoàn Công tham gia đại hội liên minh cở Đăng Khâu. Tề Hoàn Công chết, nước Tề xảy ra nội chiến, Tống Hoàn Công mang quân đi can thiệp, có ý đồ thay thế chức vị bá chủ, ngược lại trong đại hội thì Trịnh Thành Vương chiếm ưu thế. Sau khi giải thích lý do vì sao không được ngôi vị bá chủ ông ta mang quân đi chinh phạt nước Trịnh. Tháng 11 năm 638 TCN trong cuộc chiến ở sông Hoằng Thủy, do không có tài năng chỉ huy nên bị thua trận, bị thương rồi chết. Mai táng ở Bất Minh.

3. Tấn Văn Công

Tên ông ta là Cơ Trọng Nhĩ (697 TCN – 698 TCN).

Là con trai của Tấn Hiến Công, là chú của Tấn Hoại Công. Ông ta bị mẹ ghẻ làm hại phải sống lưu vong ở bên ngoài 19 năm. Về sau được Tấn Mục Công mang quân hộ tống về nước Tấn lập làm quốc quân. Trị vì được 9 năm. Ông ta đã trọng dụng những người như: Triệu Suy dẹp yên nội chiến, chỉnh đốn pháp luật, dẹp loạn cho vương triều Chu. Trong trận chiến ở đất Thành đánh bại quân Sở, mở đại hội chư hầu và xưng bá. Bị ốm chết vào mùa đông năm 628 TCN, thọ 70 tuổi. Mai táng ở ngoại ô Bất Minh.

4. Tần Mục Công

Tên ông ta là: Doanh Nhậm hảo (? TCN – 621 TCN).

Con của Tần Thánh Công. Kế vị sau khi Tần Thành Công chết. Trị vì được 39 năm. Ông ta trọng dụng những người như: Bách Lí Hề, lợi dụng quan hệ hôn nhân để can thiệp vào nội bộ nước Tấn, có ý đồ mở đường tranh chức vị bá chủ Trung Nguyên. Nhân cơ hội Tấn Văn Công chết đã mang quân tập kích nước Tấn, không ngờ gặp quân Tần phục kích, bị thua lớn. Sau chuyện này chuyển đổi hướng tấn công sang phía Tây, mở rộng lãnh thổ, xưng bá ở Tây Nhung. Bị chết vào mùa hạ năm 621 TCN, mai táng ở Ung (nay thuộc tỉnh Thiểm Tây).

5. Sở Trang Vương

Tên ông ta là: Mễ Thu (? TCN – 591 TCN).

Con của Sở Mục Vương, kế vị sau khi Sở Mục Vương chết, trị vì 23 năm, bị bệnh chết vào năm 591 TCN. Mai táng ở ngoại ô Bất Minh.

6. Ngô Vương

Tên ông ta là: Lạc Hà, còn có một tên khác là Cơ Quang (? TCN – 496 TCN).

Con của Ngô Vương Chư Phàn, anh họ của Ngô Vương Liêu ông ta sai người mưu sát Liêu sau đó đoạt ngôi vị. Trị vì 19 năm. Năm 496 TCN trong trận chiến ở Túy Quý bị thương và chết.

7. Việt Vương

Tên là Câu Tiễn (? TCN – 469 TCN).

Con của Việt Vương Doãn Đường, kế vị sau khi cha chết. Trị vì 32 năm. Bị bệnh chết vào năm 465 TCN, mai táng ở ngoại ô Bất Minh.

Đế Vương Trung Hoa,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận