Nghĩa Dương Vương: Thạch Giám

Nghĩa Dương Vương tên là Thạch Giám, tự là Đại Lãng. Là Con trai thứ 3 của Thạch Hổ. Kế vị sau khi giết chết Thạch Tuân. Tại vị 103 ngày, bị Nhiễm Mẫn soán ngôi rồi bị giết chết. Không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Nghĩa Dương Vương.

Năm sinh, năm mất: ? – 350.

Thạch Thế kế vị, Thạch Giám được phong làm thừa tướng. Thời Thạch Tuân, Thạch Giám được phong làm thị trung. Sau đó, Thạch Tuân muốn củng cố quyền lực nên muốn diệt trừ Nhiễm Mẫn, không ngờ Nhiễm Mẫn lại ra tay trước, giết chết Thạch Tuân rồi lập Thạch Giám làm hoàng đế.

Sau khi Thạch Giám kế vị cũng cảm thấy Nhiễm Mẫn là một kẻ nguy hiểm, và cũng muốn diệt trừ hắn. Một hôm, Thạch Giám bí mật ra lệnh cho Thạch Bao, Lý Thông, Trương Tài ban đêm tấn công Nhiễm Mẫn. Nhiễm Mẫn đã phòng bị từ trước, lệnh cho tâm phúc mai phục ở trong điện, đánh lui bọn họ. Thạch Giám sợ bại lộ và để xoa dịu Nhiễm Mẫn nên đành phải giết chết bọn Thạch Bao.

Năm 350, nhân lúc Nhiễm Mẫn đến Thạch Độc tấn công Trương Gia Độ, Thạch Giám phải thái giám bí mật đưa thư cho Trương Gia Độ, bảo hắn thừa cơ kinh thành không ai trấn giữ, dẫn quân tiến đánh kinh thành, giúp mình đoạt lại chính quyền. Thái giám đưa thư lại gửi bức thư đó cho Nhiễm Mẫn. Nhiễm Mẫn nổi giận, lập tức quay lại Nghiệp Thành, xông vào Ngự Long Quan, giết chết Thạch Giám. Sau đó, giết chết 38 người con, cháu của Thạch Hổ mới nguôi giận.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận