Ngô Cối Kê Vương: Tôn Lượng

Ngô Cối Kê Vương tên thật là Tôn Lượng, tuổi Hợi. Là người thông minh nhưng bất tài. Kế vị sau khi Tôn Quyền qua đời, tại vị 7 năm, bị phế truất rồi tự sát, thọ 18 tuổi, không rõ nơi an táng.

Năm sinh, năm mất: 243 – 260

Công – tội: Ba vị hoàng đế sau Tôn Quyền đều là những kẻ bất tài. Bọn họ bị quyền thần thao túng, kẻ thì chỉ biết bảo vệ tính mạng, không quan tâm đến việc nước, kẻ thì hoang dâm vô đạo, bị giết hại, chẳng để lại công lao gì.

Trước khi Tôn Quyền qua đời, người được lập làm thái tử vốn là Tôn Hoà nhưng con gái trưởng của Tôn Quyền là Toàn công chúa mâu thuẫn gay gắt với mẹ con Tôn Hoà nên thường nói xấu họ với phụ thân. Tôn Quyền tin lời con gái, phế truất Tôn Hoà, lập Tôn Lượng làm thái tử. Năm 252, Tôn Quyền qua đời, Tôn Lượng kế vị, triều chính rơi vào tay Gia Cát Khác. Gia Cát Khác là con trai của Gia Cát Cẩn, anh trai Gia Cát Lượng, là một người gian trá. Trong khi phò tá Tôn Lượng, Gia Cát Khác thu phục lòng người, khuếch trương uy đức của bản thân, lòng dạ thâm sâu khó lường. Sau khi Tôn Lượng nhìn ra chân tướng của hắn, mặt bàn với Tôn Tuấn tìm thời có trừ khử Gia Cát Khác.

Đúng lúc đó, Gia Cát Khác dẫn quân chinh phạt Tào Ngụy bị đại bại. Sau khi về nước bị quần thần chỉ trích nhưng hắn không những không nhận lỗi mà còn đổ lỗi tại triều đình không chi viện cho mình. Tôn Lượng bày yến tiệc để vỗ về Gia Cát Khác. Trong buổi tiệc, ông đã bố trí quân mai phục giết chết hắn, rồi hạ lệnh tru di tam tộc.

Tôn Tuấn có công giúp Tôn Lượng diệt trừ Gia Cát Khác nên được trọng dụng. Tôn Tuấn nhân cơ hội này nắm lấy quyền binh, xưng bá ở triều đình.

Tôn Lượng không cam chịu làm hoàng để bù nhìn, muốn trừ khử Tôn Tuấn. Lần này, ông dự định dựa vào người nhà của hoàng hậu, liên tiếp phong hầu cho năm người nhà của hoàng hậu. Nhưng bọn họ đều là lũ bất tài, không dám chống lại Tôn Tuấn, Tôn Lượng đành phải tự dựa vào bản thân. Ông chọn ra 3000 quân tinh nhuệ, ngày đêm thao luyện, muốn dựa vào số quân này giết chết Tôn Tuấn.

Tôn Tuấn đột nhiên mắc bệnh qua đời, em họ là Tôn Lâm chấn chỉnh, Tôn Lâm bất ngờ ra tay. Tôn Lâm khép cho Tôn Lượng vài tội trạng, sau đó Tôn Lâm sai người tới thái miếu cúng tế rồi phế truất Tôn Lượng, giáng ông ta xuống làm Cối Kê Vương.

Tôn Lâm còn sai trung thư lang Quý Sùng dẫn quân vào cung cướp ấn ngọc và đuổi vợ chồng Tôn Lượng ra khỏi hoàng cung, ông ta sai đại tướng quân Tôn Cánh áp giải vợ chồng Tôn Lượng đến Cối Kê sinh sống, lúc đó Tôn Lượng chỉ có 16 tuổi.

Tôn Lâm lập anh ông là Tôn Hưu lên ngôi tức là Ngô Cảnh đế. Mấy tháng sau, Tôn Hưu tiến hành đảo chính lật đổ và giết chết Tôn Lâm. Nhưng Tôn Hưu vẫn lo Tôn Lượng sẽ có âm mưu chống lại mình.

Năm 260, Tôn Hưu phạt Tôn Lượng làm Hầu quan hầu và sai người áp giải đến đất Hầu. Trên đường đi tới đó Tôn Lượng đã tự sát.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

Đăng ký
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận