Tân Hưng Vương: Thạch Chi

Tân Hưng Vương tên là Thạch Chi, là con của Thạch Hổ. Sau khi nghe tin Thạch Giám bị Nhiễm Mẫn giết chết, ông xưng đế. Tại vị 2 năm, bị Đại tướng quân Lưu Hiển giết chết. Không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Tân Hưng Vương.

Năm sinh, năm mất: ? – 351.

Thạch Chi được phong làm Tân Hưng Vương trấn giữ ở Tương Quốc. Năm 350, ông ta nghe tin Thạch Giám bị Nhiễm Mẫn giết chết, liền xưng đế ở nước Tương. Lúc đó, Nhiễm Mẫn ở Nghiệp Thành đã tự lập làm Đại Nguy hoàng đế, rồi phái quân tấn công nước Tương nhưng bị Thạch Chi đánh bại.

Năm 351, Thạch Chi phái Đại tướng quận Lưu Hiển thống lĩnh 7 vạn quân tấn công Nghiệp Thành nhưng lại bị Nhiễm Mẫn đánh bại, tổn thất hơn 3 vạn quân. Lưu Hiển dẫn tàn quân chạy đến Dương Bình (phía bắc huyện Quán Đào tỉnh Hà Nam ngày nay). Lưu Hiển sợ bị Thạch Chi trách tội nên bí mật phái người đầu hàng Nhiễm Mẫn, tỏ ý sẽ giết chết Thạch Chi để làm lễ ra mắt.

Tháng 4, Lưu Hiển trở về nước Tương, tìm cơ hội giết chết Thạch Chi và gửi thủ cấp cho Nhiễm Mẫn. Nhiễm Mẫn hạ lệnh treo thủ cấp của Thạch Chi thị chủng 3 ngày rồi thiêu cháy ở ven đường.

Nhà Hậu Triệu diệt vong.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận