Tây Tần Văn Chiêu Vương: Khất Phục Sí Bàn

Tây Tần Văn Chiêu Vương tên là Khất Phục Sí Bàn, là con trưởng của Khất Phục Càn Quy. Sau khi Khất Phục Càn Quy bị Khất Phục Công Phủ giết chết, ông lại giết chết Công Phủ rồi kế vị. Tại vị 16 năm, ốm chết.

Năm sinh, năm mất: ? – 428.

Nơi an táng: Lăng Vũ Bình (không rõ ngày nay ở đầu). Thuy hiệu là Văn Chiêu Vương, miểu hiệu là Thái Tổ.

Khi Khất Phục Cạn Quy tại vị, Khất Phục Sí Bàn được phong làm thái tử. Ông từng theo cha đầu hàng Hậu Tần, được phong làm Chấn Trung tướng quân, Thái thú Hưng Tấn, dẫn quân đóng ở Uyển Xuyên. Năm 409, Khất Phục Càn Quy chạy từ Trường An đến Uyển Xuyên xưng đế lần nữa, Khất Phục Sí Bàn được phong làm Trấn tây tướng quân, Tả Hiền Vương, Bình Xương Công.

Tháng 6 năm 412, sau khi Khất Phục Càn Quy bị Khất Phục Công Phủ giết hại, ông bình định quận phản loạn, giết chết Khất Phục Công Phủ rồi kế vị, đổi niên hiệu là Vĩnh Khang.

Trong thời gian tại vị, Khất Phục Sí Bàn đã tiêu diệt Nam Lương, mở rộng lãnh thổ. Đây là thời kỳ cực thịnh của Tây Tần. Do chinh chiến liên miên, sức khoẻ Khất Phục Sí Bàn dần sút kém. Tháng 5 năm 428, ông ngã bệnh rồi qua đời.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận