Tây Yên Tề Bắc Vương: Mộ Dung Hoằng

Tề Bắc Vương tên là Mộ Dung Hoằng. Là con trai của Tiền Yên Cảnh Chiêu Đế Mộ Dung Tuấn, em trai của U Đế Mộ Dung Vĩ. Từng đầu hàng Tiền Tần, sau đó tự xưng là Bắc Tề Vương. Tại vị không đầy 1 năm, bị triều thần hành thích giết chết. Không rõ nơi chôn cất.

Năm sinh, năm mất: ? – 384.

Mộ Dung Hoằng là con trai của Tiền Yên Cảnh Chiêu Đế Mộ Dung Tuấn, em trai của U Đế Mộ Dung Vĩ. Năm 370, Phù Kiên tiêu diệt Tiền Yên, Mộ Dung Hoằng và vua Yên Mộ Dung Vĩ đều bị áp giải đến kinh đô Trường An của Tiền Tần. Sau khi đến Trường An, Phù Kiên đối đãi với họ rất tử tế, phong Mộ Dung Vĩ làm Tân Hưng Hầu, Mộ Dung Hoằng làm Bắc Địa trưởng sử. Tuy nhiên, sự hậu đãi đó của Phù Kiên không khiến hai anh em họ cảm kích mà ngược lại khiến họ càng cảm thấy bị chèn ép, làm nhục nên càng căm hận Tiền Tần hơn. Nỗi căm hận này kéo dài đến tận 13 năm. Năm 383, Tiền Tần tấn công Đông Tấn, thảm bại ở trận Phi Thuỷ. Năm sau, chú của Mộ Dung Vĩ là Mộ Dung Thuỳ khởi binh chống Tần.

Mộ Dung Hoằng hay tin này vô cùng vui sướng nhưng lại lo sợ bị liên lụy nên vội
vàng chạy đến Quan Đông, tập hợp mấy ngàn thuộc hạ cũ, khởi binh hưởng ứng Mộ Dung Thuỳ. Ở Hoa Dương (nay ở phía tây bắc huyện Đồng Quan tỉnh Thiểm Tây), ông tự xưng là Đô đốc quân sự Thiểm Tây, Đại tướng quân, Ung Châu mục, Tề Bắc Vương. Tháng 4 năm đó, Mộ Dung Hoằng tấn công Trường An, lấy niên hiệu là Yên Hưng, quốc hiệu là Yên. Sử gọi là Tây Yên.

Cuối năm 384, Mộ Dung Hoằng chấp pháp quá hà khắc khiến thuộc hạ oán giận. Bọn mưu thần Cao Cái, Túc Cần Sùng quyết định phế truất Mộ Dung Hoằng, lập Mộ Dung Xung làm hoàng đế, dần phát động chính biến, hành thích giết chết Mộ Dung Hoằng trong cung Trường An.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận