Tây Yên Vương: Mộ Dung Nghĩ

Tây Yên Vương tên là Mộ Dung Nghĩ, là con trai của Nghi Bộ Vương Mộ Dung Hằng. Yên Vương Đoàn Tuỳ bị giết chết, ông được lập làm hoàng đế. Chỉ tại vị 1 tháng, bị em trai là Mộ Dung Thạo hành thích giết chết. Không rõ nơi chôn cất.

Năm sinh, năm mất: ? – 386.

Khi Tiền Yên bị diệt vong, Mộ Dung Nghĩ theo Mộ Dung Xung đến Trường An. Tháng 3 năm 386, sau khi liên tiếp giết chết Đoàn Tuỳ và Hàn Diên, Mộ Dung Vĩnh và Mộ Dung Hằng lập Mộ Dung Nghĩ làm Yên Vương, đổi niên hiệu là Kiến Minh.

Sau khi đăng cơ, Mộ Dung Nghĩ thuận theo lòng dân, lập tức dẫn hơn 40 vạn người Tiên Ty rời Trường An đến Quan Đông. Tuy người Tiên Ty đã bắt đầu đến Quan Đông nhưng Mộ Dung Nghĩ chỉ là một ông vua bù nhìn nên tình hình chính trị vẫn chưa ổn định. Đoàn người đi đến Lâm Tấn (nay là Đại Lệ tỉnh Thiểm Tây), em trai của Tà bộc xạ Mộ Dung Hằng, Hộ tưởng quân Mộ Dung Thao lại phát động chính biến, hành thích giết chết Mộ Dung Nghĩ.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận