Tiền Tần Hậu Chủ: Phù Sùng

Tiền Tần Hậu Chủ tên là Phù Sùng, là con của Phù Đăng. Kế vị sau khi Phù Đăng bị giết chết. Tại vị 2 tháng, bị quân Tây Tần giết chết. Không rõ nơi chôn cất.

Năm sinh, năm mất: ? – 394.

Khi Phù Đăng tại vị phong Phù Sùng làm thái tử. Năm 394, khi Phù Đăng bị quân Hậu Tần giết chết, Phù Sùng đang ở Hoàng Trung (nay thuộc tỉnh Thanh Hải). Hay tin phụ thân bị giết, ông liền tự kế vị, đổi niên hiệu là Diên Sơ.

Sau khi xưng đế, Phù Sùng lập tức đến cầu cứu Khất Phục Càn Quy nước Tây Tần. Khất Phục Càn Quy vốn từng phải viện binh cứu Tiền Tần nhưng sau khi nghe tin Phù Đăng bị giết thì lại thay đổi thái độ, từ chối cứu viện. Do đó, Phù Sùng lại đến nương nhờ Lũng Tây Vương Dương Định. Dương Định triệu tập 2 vạn bộ binh, kỵ binh cùng với Phù Sùng tấn công Khất Phục Càn Quy. Kết quả, Dương Định bại trận, bị giết chết Phù Sùng cũng bị loạn binh giết chết.

Tiền Tần bị diệt vong.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận