Trọng Khang

Trọng Khang, năm sinh và năm mất không rõ ràng, là con trai vua Hạ Khải, em trai của Thái Khang. Sau khi Hậu Nghệ phế truất Thái Khang, đã lập ông ta làm vua trên danh nghĩa ông ta lên ngôi từ năm 13 tuổi.

Nhưng do Hậu Nghệ nắm quyền, ông ta không cam tâm làm bù nhìn trong tay Hậu Nghệ, một lòng muốn cướp lại chính quyền. Ông ta sai Tử Mã Dận mang quân đi chinh phạt Hi Hòa (là vây cánh của Hậu Nghệ), lực lượng rất mạnh.

Cuối cùng Trọng Khang thua trận, bị giam lỏng.  Buồn rầu uất hận, sinh bệnh mà chết, táng ở gần An Ấp (nay là thôn Tây Chí Hạ, huyện Hạ, tỉnh Sơn Tây)

Trọng Khang làm vua được 13 năm. Con ông là Hạ Tướng lên thay. Dòng dõi Nhà Hạ phải lưu lạc thêm 2 đời sau mới giành lại được ngôi vua.

Đế Vương Trung Hoa,

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Thông báo