Thời gian: 939 -> 967
Bạn đang xem theo dòng thời gian:

Ngô Quyền – Người anh hùng chấm dứt hơn 1000 năm bắc thuộc

Tóm tắt sử Việt – 12 khúc tráng ca – Khúc ca thứ hai, tựa đề Hùng ca tự chủ. Ngô Quyền – Người anh hùng chấm dứt hơn 1000 năm bắc thuộc. Người ta gọi ngài là vị “vua đứng đầu các vua”, Phan Bội Châu thì gọi ngài là “vị Tổ trung hưng […]

966
Ngô Sứ Quân

Ngô Sứ Quân Tất cả 2 năm [966-967]. Họ Ngô, tên húy là Xương Xí, khi Thiên Sách Vương lánh nạn, lấy vợ ở Nam Sách Giang sinh ra, là cháu gọi Nam Tấn Vương bằng chú. Bính Dần, năm thứ 16 [966], (Tống Càn Đức năm thứ 4). Nam Tấn [Vương] mất, các hùng trưởng đua […]

951
Hậu Ngô Vương

Hậu Ngô Vương ở ngôi 15 năm [951-965]. Vua nối được kỷ cương hoàng gia, khôi phục cơ nghiệp cũ. Tiếc rằng gây việc can qua ở trong nước đến nỗi bị chết. Vua tên húy là Xương Văn, con thứ của Ngô Quyền. Tân Hợi, năm thứ 1 [951], (Chu Thái Tổ Quách Uy, Quảng Thuận […]

945
Dương Tam Kha

Dương Tam Kha cướp ngôi 6 năm. Tam Kha là anh (có sách chép là em) của Dương hậu, là gia thần của Tiền Ngô Vương, tiếm xưng là Bình Vương. Ất Tỵ, [945], (Dương Tam Kha năm thứ 1, Tấn Khai Vận năm thứ 2). Lúc trước, Tiền Ngô Vương bệnh nặng, có di chúc giao cho […]

939
Ngô Quyền – Tiền Ngô Vương

Vua là Ngô Quyền, ở ngôi 6 năm, thọ 47 tuổi [898-944]. Vua mưu tài đánh giỏi, làm nên công tái tạo, đứng đầu các vua. Họ Ngô, tên húy là Quyền, người Đường Lâm, đời đời là nhà quý tộc. Cha là Mân làm chức châu mục ở bản châu. Khi vua mới sinh có ánh […]