Chào mừng bạn đến với Biên Niên Sử!

Biên Niên Sử ra đời với mong muốn trở thành nơi ghi chép và lưu trữ những kiến thức lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam một cách đầy đủ và thuận tiện nhất cho người đọc.

Lịch sử là gì?

Lịch sử là những sự kiện xảy ra trong quá khứ. Quá khứ có thể cách ngày nay hàng triệu năm khi loài người bắt đầu xuất hiện trên trái đất, cũng có thể mới là ngày hôm qua. Những sự kiện lịch sử bao gồm hầu hết các lĩnh vực trong đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, nghệ thuật khoa học, quân sự. Những sự kiện trong các lĩnh vực đó đã bị phủ bụi thời gian, có thể bị quên lãng, tài liệu thành văn và tài liệu hiện vật bị mất mát, thời gian và nắng mưa tàn phá làm cho người đời sau không thể hiểu đúng được sự thật và bản chất của lịch sử. Ngay đến những sự kiện xảy ra ngay ở thời đại mình đang sống người ta cũng hiểu không đầy đủ bản chất và hiện tượng, huống hồ là những sự việc qua đi hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu năm càng khó hiểu đúng sự thật.

Bạn đang xem theo dòng thời gian:

Lý Nhân Tông: Niên hiệu Long Phù

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Nhân Tông niên hiệu Long Phù. Tân Tỵ, Long Phù năm thứ 1 [1101], (Tống Huy Tông Cát, Kiến Trung Tĩnh Quốc năm thứ 1). Mùa xuân, tháng giêng, đổi niên hiệu. Cho Thái úy Lý Thường Kiệt kiêm chức Nội thị phán thủ đô áp nha hành…

Lý Nhân Tông: Niên hiệu Hội Phong

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Nhân Tông niên hiệu Hội Phong. Nhâm Thân, [Quảng Hựu] năm thứ 7 [1092], (Tống Quang Hựu năm thứ 8), (từ tháng 8 về sau là niên hiệu Hội phong năm thứ 1; Tống Nguyên Hựu năm thứ 7). Mùa Thu, tháng 8 đổi niên hiệu làm Hội Phong năm…

Lý Nhân Tông: Niên hiệu Quảng Hựu

Lịch sử Việt Nam, vua Lý Nhân Tông niên hiệu Quảng Hựu Ất sửu, [Quảng Hựu] năm thứ 1 [1085], (Tống Nguyên Phong năm thứ 8). Cho Lê Văn Thịnh làm Thái sư. Bấy giờ thiên hạ vô sự, Hoàng hậu đi chơi khắp các nơi núi sông, ý muốn xây dựng chùa tháp. Bính Dần,…

Lý Nhân Tông: Niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Nhân Tông niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng Mùa hạ, tháng 4, đại xá, đổi niên hiệu làm Anh Vũ Chiêu Thắng năm thứ 1[1076]. Xuống chiếu cầu lời nói thẳng. Cất nhắc những người hiền lương có tài văn võ cho quản quân dân. Chọn quan viên…

Lý Thường Kiệt chống quân Tống xâm lượt

Lịch sử Việt Nam thời nhà Lý, vua Lý Nhân Tông, Lý Thường Kiệt chống quân Tống xâm lượt nước ta. Vương An Thạch nhà Tống cầm quyền, tâu [với vua Tống] rằng nước ta bị Chiêm Thành đánh phá. Quân còn sót lại không đầy vạn người, có thể dùng kế chiếm lấy được.…

Lý Nhân Tông – Lý Càn Đức

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Nhân Tông, niên hiệu Thái Ninh. Húy là Càn Đức, con trưởng của Lý Thánh Tông, mẹ đẻ là thái hậu Linh Nhân, sinh vua ngày 25 tháng giêng năm Bính Ngọ, Long Chương Thiên Tự thứ 1 [1066], ngày hôm sau lập hoàng thái tử. Lý Thánh…

Lý Thánh Tông: Niên hiệu Long Chương Thiên Tự

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Thánh Tông, niên hiệu Long Chương Thiên Tự, Thiên Huống Bảo Tượng, Thần Vũ. Bính Ngọ, [Long Chương Thiên Tự] năm thứ 1 [1066], (Tống Trị Bình năm thứ 3). Mùa xuân, tháng giêng, ngày 25, giờ Hợi, hoàng tử Càn Đức sinh. Ngày hôm sau, lập làm…

Lý Thánh Tông – Lý Nhật Tôn: Niên hiệu Long Thụy Thái Bình

Lịch sử Việt Nam thời vua Lý Thánh Tông - Lý Nhật Tôn Tên húy là Nhật Tôn, con trưởng của Lý Thái Tông. Mẹ là Kim Thiên Thái Hậu họ Mai, khi trước chiêm bao thấy mặt trăng vào bụng rồi có mang, ngày 25 tháng 2 năm Quý Hợi, Thuận Thiên thứ 14…

1049
Lý Thái Tông: Niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo

Lịch sử Việt Nam, Kỷ Sửu, [Thiên Cảm Thánh Vũ] năm thứ 6 [1049]. Tháng 2 Vua Lý Thái Tông đổi niên hiệu nước ta thành Sùng Hưng Đại Bảo. Mùa đông, tháng 10, dựng chùa Diên Hựu. Trước đây vua chiêm bao thấy Phật Quan Âm ngồi trên tòa sen, dắt vua lên tòa.…

1044
Lý Thái Tông: Niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ

Lịch sử Việt Nam, Giáp Thân, [Minh Đạo] năm thứ 3 [1044], Vua Lý Thái Tông đổi niên hiệu thành Thiên Cảm Thánh Vũ. Mùa đông, tháng 11, ban thưởng cho những người có công đi đánh Chiêm Thành: có công từ lục phẩm trở lên, thưởng áo bào gấm, từ thất phẩm trở xuống…