Trận Xích Bích (208)

Trận Xích Bích – kỳ thực là một chiến dịch – nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc thời cổ gồm một số trận đánh quyết định thế “chia ba thiên hạ” tạo thành thời đại Tam Quốc với ba nước Ngụy, Thục, Ngô. Nay Thành phố Xích Bích nằm ở bờ Nam Sông Trường […]

Trận Tỉnh Hình (Trận Bối Thủy): Hàn Tín phá Triệu – 204 TCN

 1. Tình hình chung  Hình thức: đánh vận động  Không gian: khu vực của Tỉnh Hình, nước Triệu (Trung Quốc) Thời gian: năm 204 TCN Lực lượng tham chiến: Quân Hán: 50.000 người Quân Triệu: 100.000 người Kết quả: quân Hán tiêu diệt đại bộ phận quân Triệu, diệt tướng chỉ huy Trần Dư, bắt […]