Trận chiến Salamine (480 TCN)

Salamine là tên một hòn đảo ở Hy Lạp. Tại đây, đã diễn ra một trận thủy chiến lớn mà lần đầu tiên được sử sách ghi chép lại. Thời đó, Vua Darius nước Ba Tư, sai con là Hoàng tử Xercès mang quân đi thôn tính Hy Lạp. Năm 490 TCN, trận chiến đầu […]

Trận chiến Marathon (490 TCN)

Mùa Thu năm 490 TCN tại vùng đồng bằng Marathon thuộc địa phận Hy Lạp cổ đại đã diễn ra trận chiến nổi tiếng giữa quân Athens với quân Ba Tư, trong đó thắng lợi thuộc về người Athens. Đây là trận đấu điển hình có ý nghĩa trọng yếu trong cuộc chiến tranh chống […]

Tôn giáo Rôma cổ đại

Tôn giáo Rôma ở những giai đoạn đầu Lúc đầu người Rôma cũng theo đa thần giáo. Họ cho rằng mọi sự vật hiện tượng của giới tự nhiên đều có sức sống, sức mạnh siêu tự nhiên, thần bí. Từ khi tiếp xúc với văn hóa Hi Lạp, người Rôma đã tiếp thu hệ […]

Văn hóa Rôma cổ đại

Khái quát chung Sau Hi Lạp, Rôma là quốc gia cổ đại của Phương Tây có nền văn hóa phát triển rực rỡ. Sự phát triển ấy có được nhờ 2 yếu tố cơ bản sau đây: Thứ nhất: Nền văn hóa Rôma hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở của sự […]

Chế độ “tam hùng lần thứ nhất” và nền độc tài Xêda

Trong thời gian xảy ra cuộc khởi nghĩa nô lệ do Xpactacuxơ lãnh đạo, mâu thuẫn và xung đột trong nội bộ giai cấp quý tộc chủ nô tạm thời dịu xuống và hòa hoãn. Nhưng ngay sau đó, hai phái quý tộc đối lập lại đối mặt nhau gay gắt hơn. Craxiuxơ và Pompêiuxơ […]