Nam Triều – Tống Minh Đế: Lưu Úc

Nam triều – Tống Minh Đế tên là Lưu Úc, tự Hưu Bính (còn có sách viết là Hưu Cảnh), lúc nhỏ tự là Vinh Kỳ. Là con trai thứ 11 của Lưu Nghĩa Long, chú của Tiền Phế Đế Lưu Tử Nghiệp. Tuổi Mão. Tính tình xảo trá, đa nghi. Kế vị sau khi […]

Nam Triều – Tống Tiền Phế Đế: Lưu Tử Nghiệp

Nam triều – Tống Tiền Phế Đế tên là Lưu Tử Nghiệp, lúc nhỏ tên là Pháp Sư. Là con trai trưởng của Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn. Tuổi Sửu. Tính cách tàn bạo. Kế vị sau khi Lưu Tuấn qua đời. Tại vị 1 năm, bị triều thần giết chết, thọ 17 tuổi. Năm […]

Nam Triều – Tống Hiếu Vũ Đế: Lưu Tuấn

Nam triều – Tống Hiếu Vũ Đế tên là Lưu Tuấn, tự Hưu Long, lúc nhỏ tự là Đạo Dân. Là Con trai thứ 3 của Tống Văn Đế Lưu Nghĩa Long, em trai của Lưu Thiệu. Tuổi Ngọ. Tính cách tàn bạo. Kế vị sau khi giết chết Lưu Thiệu. Tại VỊ 11 năm, […]

Nam Triều – Tống Văn Đế: Lưu Nghĩa Long

Nam triều – Tống Văn Đế tên là Lưu Nghĩa Long, lúc nhỏ tự là Xa Nhi. Là con trai thứ 3 của Lưu Dụ. Tuổi Mùi. Tính cách thâm trầm, giỏi mưu lược, rất đa nghi, sức khoẻ ốm yếu, có nhiều bệnh tật. Kế vị sau khi Lưu Nghĩa Phù bị giết chết. […]

Nam Triều – Tống Thiếu Đế: Lưu Nghĩa Phù

Nam triều – Tống Thiếu Đế tên là Lưu Nghĩa Phù, lúc nhỏ tự là Xa Binh. Là con trai trưởng của Lưu Dụ. Tuổi Ngọ. Tính tình bảo thủ, kế vị sau khi Lưu Dụ qua đời. Tại vị 2 năm, bị triều thần phế truất rồi bị giết chết. Thọ 19 tuổi, không […]

Nam triều – Tống Vũ đế – Lưu Dụ

Tống Vũ Đế tên là Lưu Dụ, tự Đức Dư, lúc nhỏ tên tự là Kỳ Nô. Xuất thân bần hàn. Tuổi Hợi. Tính tình quả đoán, làm việc thận trọng. Thời Đông Tấn, do có nhiều chiến công nên được phong làm Tống Công, sau diệt Đông Tấn, thành lập nhà Tống, bắt đầu […]