Khói lửa lý sơn

Sau khi Chu Tuyên Vương chết, con là Cơ Cung Niết nối ngôi, tức Chu U Vương, U Vương không ngó ngàng gì tới việc triều chính, chỉ vui chơi hưởng lạc, phái người đi khắp nơi tìm gái đẹp. Có một đại thần là Bao Quýnh khuyên can U Vương, ông không những không…

Quốc Nhân Bạo Động

Thời Thành Vương và Khang Vương, tình hình chính trị triều Chu khá ổn định, về sau, do quí tộc chủ nô bóc lột nặng nề, không ngừng phát động chiến tranh, nên tâm lý bất mãn trong bình dân và nô lệ dần dần tăng lên. Để trấn áp nhân dân, giai cấp thống…

Chu Công phò tá Thành Vương – Nhà Chu

Lịch sử Trung Quốc - Xây dựng vương triều Chu mới được hai năm, Chu Vũ Vương bị bệnh mất. Con là Cơ Tụng kế thừa vương vị, tức là Chu Thành Vương. Năm đó, Thành Vương mới mười ba tuổi, vương triều lại mới thành lập, mọi điển chương chế độ chưa kịp xây…

Chu Vũ Vương – Nhà Chu

Lịch sử Trung Quốc - Sau khi Chu Văn Vương mất, con trai là Cơ Phát lên nối ngôi, tức là Chu Vũ Vương. Chu Vũ Vương tôn Thái Công Vọng làm thầy và yêu cầu các em là Chu Công Đán và Chiêu Công Thích làm trợ thủ cho mình, tiếp tục chỉnh đốn…

Chu Văn Vương – Khương Thái Công – Nhà Chu

Lịch sử Trung Quốc ghi chép: Chu vốn là một bộ lạc lâu đời. Vào cuối triều Hạ, bộ lạc này sống ở vùng Thiểm Tây, Cam Túc ngày nay. Về sau, do bị các bộ lạc Nhung, Địch quấy phá, thủ lĩnh bộ lạc Chu là cồ Công Đản Phụ mang dân dời đến…