Những quốc quân quan trọng trong 7 nước ở thời chiến quốc

Cùng bienniensu.com điểm qua những quốc quân quan trọng trong thời kỳ Chiến Quốc của lịch sử Trung Quốc (Năm 175 TCN – năm 256 TCN). 1. Ngụy Văn Chư Tên của ông ta là Ngụy Tư (? TCN – 396 TCN). Là người sáng lập ra nước Ngụy. Trị vì được 50 năm. Trong […]

Năm bá chủ thời Xuân Thu

Có thuyết nói Ngã Bá thời Xuân Thu là Tề Hoàn Công, Tống Tương Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công, Sở Trang Vương. Có một thuyết khác nói Ngũ Bá là những người: Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công, Sở Trang Vương, Ngô Vương, Việt Vương 1. Tề Hoàn Công Tên ông ta là: […]

Chu Noãn Vương: Cơ Diên

Chu Noãn Vương tên thật là Cơ Diên, con của Chu Thận Kính Vương, kế vị sau khi Thận Kính Vương chết. Trị vì 59 năm, bị bệnh chết, mai táng ở bờ phía bắc sông Khai Khiên (nay thuộc tỉnh Hà Nam). Năm sinh, năm mất: ? TCN – 256 TCN * Thời gian […]

Chu Thận Kính Vương: Cơ Định

Chu Thận Kính Vương tên thật là Cơ Định, con của Chu Hiển Vương, kế vị sau khi Hiển Vương chết. Trị vì được 6 năm, bị bệnh chết. Mai táng ở đâu không rõ. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 315 TCN * Trong thời gian Cơ Định trị vì, 7 nước chư […]

Chu Hiển Vương: Cơ Biển

Chu Hiển Vương tên thật là Cơ Biển, là con của Chu An Vương, em của Chu Liệt Vương. Kế vị sau khi Liệt Vương chết. Trị vì 8 năm. Bị bệnh chết. Mai táng ở ngoại ô Bất Minh. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 321 TCN *Cơ Biển trong thời gian trị […]

Chu Liệt Vương: Cơ Hỉ

Chu Liệt Vương tên thật là Cơ Hỉ, là con của Chu An Vương, kế vị sau khi cha chết. Trị vì 7 năm, bị ốm chết. An táng ở ngoại ô Bất Minh. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 369 TCN Thời gian Cơ Hỉ trị vì cũng là thời gian cuối cùng […]

Chu An Vương: Cơ Kiêu

Chu An Vương tên thật là Cơ Kiêu, là con của Chu Uy Liệt Vương, kế vị sau khi cha chết. Trị vì 26 năm, bị bệnh chết. Mai táng ở ngoại ô Bất Minh. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 376 TCN * Trong thời gian Cơ Kiêu trị vì, năm 391 TCN […]

Chu Uy Liệt Vương: Cơ Vương

Chu Uy Liệt Vương tên thật là Cơ Ngưu, là con của Chu Khảo Vương. Kế vị sau khi cha chết. Trị vì 24 năm, ốm chết. Mai táng ở thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 402 TCN Năm 403, Cơ Ngưu đã sắc phong chư hầu […]

Chu Khảo Vương: Cơ Nguy

Chu Khảo Vương tên thật là Cơ Nguy. Con của Chu Định Vương, giết anh để đoạt ngôi. Trị vì 15 năm, bị bệnh chết. Mai táng ở ngoại ô Bất Minh. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 420 TCN * Thời gian Cơ Nguy trị vì, phong cho em trai là Cơ Kiết […]

Chu Tư Vương: Cơ Thúc

Chu Tư Vương tên thật là Cơ Thúc là con của Chu Định Vương, em của Chu Ai Vương. Ông ta giết anh để đoạt ngôi. Trị vì được 5 tháng. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 441 TCN Tháng 8/441 lại bị em trai là Cơ Nguy giết. Mai táng ở ngoại ô […]