Thần tiễn Hậu Nghệ

Theo lịch sử Trung Quốc, sau khi Hạ Khải lên làm vua. Có một bộ lạc là Hữu Hộ thị không phục, đem quân chống lại. Giữa Khải và bộ lạc Hữu Hộ thị xảy ra chiến tranh. Sau, Khải tiêu diệt bộ lạc Hữu Hộ thị và biến tù binh thành nô lệ chăn…

Đại Vũ trị thủy – Nhà Hạ

Trong khi Nghiêu còn làm thủ lĩnh, lưu vực Hoàng Hà xảy ra nhiều thuỷ tai khiến cho hoa màu bị ngập, nhà cửa bị đổ, dân chúng phải tránh lên chỗ cao. Nhiều nơi còn có rắn độc và mãnh thú gây hại cho người và gia súc, nhân dân rất khổ sở. Nghiêu…