Kiến Thế Đế: Lưu Bồn Tử

Kiến Thế Đế tên là Lưu Bồn Tử, tuổi Ngọ. Tính cách tầm thường, không có tài năng gì. Là dòng dõi tông thất nhà Hán. Sau khi Vương Mãng bị lật đổ, ông được quân Xích Mi lập làm Hoàng Đế, tại vị 3 năm, sau đó đầu hàng Lưu Tú. Không rõ năm […]

Canh Thủy Đế: Lưu Huyền

Canh Thủy Đế tên là Lưu Huyền, người Nam Dương (phía tây nam huyện Tảo Dương tỉnh Hồ Bắc ngày nay), anh họ của Lưu Tú, thuộc chi xa của hoàng tộc nhà Tây Hán. Tính tình nhu nhược, hèn nhát, lại ghen ghét, đố kỵ người hiền tài. Sau khi diệt trừ Vương Mãng, […]

Nhụ Tử: Lưu Anh

Nhụ Tử tên thật là Lưu Anh, cháu 4 đời của Hán Tuyên Đế Lưu Tuân, con trai của Quảng Thích Hầu Lưu Hiển, tuổi Hợi. Sau khi giết chết Lưu Diễn, Vương Mãng lập Lưu Anh làm hoàng đế. Ông tại vị được 3 năm rồi bị Vương Mãng phế truất, sau này bị […]

Hán Bình Đế: Lưu Diễn

Hán Bình Đế tên là Lưu Diễn, vốn tên là Lưu Cơ Tử, là cháu của Hán Nguyên Đế Lưu Thích, con trai của Trung Sơn Vương Lưu Hưng, anh họ của Ai Đế, tuổi Tý. Tính tình nhu nhược, bất tài. Sau khi Hán Ai Đế băng hà được kế vị, tại vị 5 […]

Hán Ai Đế: Lưu Hân

Hán Ai Đế tên thật là Lưu Hân, cháu nội của Hán Nguyên Đế Lưu Thích, cháu trai của Thành Đế Lưu Ngao, tuổi Mùi. Khi còn nhỏ yêu thích thơ ca, tính tình tiết kiệm. Sau khi trưởng thành tính tình thay đổi, nảy sinh vô số thói xấu. Sau khi Thành Đế chết […]

Hán Thành Đế: Lưu Ngao

Hán Thành Đế tên thật là Lưu Ngao, tuổi Tỵ. Tính tình nhu nhược, háo sắc, bất tài. Là con trai của Hán Nguyên Đế. Được kế vị sau khi Nguyên Đế qua đời. Tại vị 27 năm, ốm chết, thọ 46 tuổi. Năm sinh: 52 TCN Năm mất: 7 TCN Nơi an táng: Diên Lăng […]

Hán Nguyên Đế: Lưu Thích

Hán Nguyên Đế tên thật là Lưu Thích, con trai của Hán Tuyên Đế, tuổi Ngọ. Tính tình nhu nhược. Sau khi Tuyên Đế chết thì kế vị. Tại vị 16 năm, ốm chết, thọ 43 tuổi. Năm sinh: 75 TCN Năm mất: 33 TCN Nơi an táng: Vị Lăng (phía đông bắc thành phố Hàm […]

Hán Tuyên Đế: Lưu Tuân

Hán Tuyên Đế tên là Lưu Tuân, vốn tên là Lưu Bệnh Dĩ, là chắt của Hán Vũ Đế, tuổi Dần. Là người có trí, có chí hướng cao xa, có tài thao lược. Công lao của ông với đất nước cũng không hề thua kém Vũ Đế. Ông được kế vị sau khi Xương […]

Hán Chiêu Đế: Lưu Phất Lăng

Hán Chiêu Đế tên thật là Lưu Phất Lăng, tuổi Hợi. Tính tình nho nhã, là người thông tuệ, mưu lược, tuy ít tuổi nhưng cũng có nhiều công lao. Sau khi Vũ Đế qua đời thì được kế vị. Tại vị 13 năm, ốm chết, thọ 21 tuổi. Năm sinh: 94 TCN Năm mất: 74 […]

Hán Vũ Đế: Lưu Triệt

Hán Vũ Đế tên thật là Lưu Triệt, con trai của Hán Cảnh Đế, tuổi Thân. Tính tình mạnh mẽ, có tham vọng lớn, hùng tài thao lược. Lưu Triệt đã có công mở rộng biên cương, xây dựng nên thời kỳ cực thịnh của triều Hán. Sau khi Cảnh Đế mất được kế vị. […]