Tấn Cung Đế: Tư Mã Đức Văn

Tấn Cung Đế tên thật là Tư Mã Đức Văn, là em trai ruột của Tư Mã Đức Tông. Tuổi Tuất. Là người thông minh, ôn hậu, hiền lành, đức độ. Kế vị sau khi An Đế bị đầu độc chết. Tại vị được hơn 1 năm thì bị phế truất, năm sau thì bị […]

Tấn An Đế: Tư Mã Đức Tông

Tấn An Đế tên thật là Tư Mã Đức Tông, con trưởng của Tấn Hiếu Vũ Đế, tuổi Ngọ. Là một kẻ thiểu năng trí tuệ. Kế vị sau khi Tư Mã Diệu qua đời. Tại vị 22 năm. Bị giết chết. Thọ 37 tuổi. Năm sinh, năm mất: 382 – 418. Nơi an táng: […]

Tấn Hiếu Vũ Đế: Tư Mã Diệu

Tấn Hiếu Vũ Đế tên thật là Tư Mã Diệu, là con trai của Tấn Giản Văn Đế, tuổi Tuất. Là người tầm thường, bất tài. Kế vị sau khi Giản Văn Đế qua đời. Tại vị 24 năm. Bị giết chết, Thọ 35 tuổi. Năm sinh, năm mất: 362 – 396. Nơi an táng: […]

Tấn Giản Văn Đế: Tư Mã Dục

Tấn Giản Văn Đế tên thật là Tư Mã Dục, tuổi Thìn. Tính tình hoà nhã, ham đọc sách. Ông là con trai út của hoàng đế khai quốc triều Đông Tấn Tư Mã Duệ. Kế vị sau khi Tư Mã Dịch bị phế truất, chỉ tại vị được vài tháng rồi ốm chết. Thọ […]

Tấn Phế Đế: Tư Mã Dịch

Tấn Phế Đế tên thật là Tư Mã Dịch, là em trai của Tấn Ai Đế Tư Mã Phi, tuổi Dần. Là người nhu nhược, bất tài. Kế vị sau khi Ai Đế qua đời. Tại vị 6 năm rồi bị phế truất. Ốm chết, thọ 45 tuổi. Không rõ nơi an táng. Năm sinh, […]

Tấn Ai Đế: Tư Mã Phi

Tấn Ai Đế tên thật là Tư Mã Phi, là con trưởng của Tấn Thành Đế Tư Mã Diễn, tuổi Sửu. Là người lười nhác, bất tài. Kế vị sau khi Mục Đế qua đời. Tại vị 4 năm. Ốm chết. Thọ 25 tuổi. Năm sinh, năm mất: 341 – 365. Nơi an táng: Lăng […]

Tấn Mục Đế: Tư Mã Đam

Tấn Mục Đế tên thật là Tư Mã Đam, là con trai của Tấn Khang Đế, tuổi Mão. Là một kẻ hoang dâm vô đạo. Kế vị sau khi Khang Đế qua đời, tại vị 17 năm. Ốm chết, thọ 19 tuổi. Năm sinh, năm mất: 343 – 361 Nơi an táng: Lăng Vĩnh Bình […]

Tấn Khang Đế: Tư Mã Nhạc

Tấn Khang Đế tên thật là Tư Mã Nhạc, là em trai của Tấn Thành Đế, tuổi Ngọ. Tính tính nhu nhược, cả đời là một kẻ bù nhìn vô dụng giống như phụ thân. Kế vị sau khi Thành Đế qua đời. Tại vị 2 năm, ốm chết, thọ 25 tuổi. Năm sinh, năm […]

Tấn Thành Đế: Tư Mã Diễn

Tấn Thành Đế tên thật là Tư Mã Diễn. Con của Tấn Minh Đế. Tuổi Tỵ. Dũng cảm mưu trí. Sau khi Minh Đế qua đời được tức vị. Tại vị 17 năm. Ốm chết năm 22 tuổi. Ông lên ngôi lúc 5 tuổi, bị thao túng bởi các quyền thần, và kết thúc số […]

Tấn Minh Đế: Tư Mã Thiệu

Tấn Minh Đế tên thật là Tư Mã Thiệu, là con trưởng của Tư Mã Duệ, tuổi Mùi. Là người thông minh, nhìn xa trông rộng, rất có tài thao lược. Kế vị sau khi Tấn Nguyên Đế qua đời, tại vị 3 năm, thọ 27 tuổi. Năm sinh, năm mất: 299 – 325. Nơi […]