Quy Nghĩa Hầu: Lý Thế

Quy Nghĩa Hầu tên là Lý Thế, tự là Tử Nhân. Tính tình tham lam. Là con trưởng của Thành Hán Chiêu Văn Vương Lý Thọ. Kế vị sau khi Lý Thọ qua đời. Tại vị 4 năm, khi Hoàn Ôn của Đông Tấn bao vây Thành Đô đã đầu hàng, sau đó ốm chết. […]

Thành Hán Chiêu Văn Đế: Lý Thọ

Thành Hán Chiêu Văn Đế tên là Lý Thọ, tự là Vũ Khảo, tuổi Mùi. Là cháu của Thành Hán Cảnh Đế Lý Đặc, con trai của Lý Tương. Sau khi phế truất Lý Kỳ, tự lập làm hoàng đế. Tại vị 5 năm, ốm chết, thọ 45 tuổi. Năm sinh, năm mất: 299 – […]

Thành Hán Cảnh Đế: Lý Đặc

Thành Hán Cảnh Đế tên là Lý Đặc tên tự của ông ta là Huyền Hưu. Ông ta là người dân tộc Ba Thị, ông lãnh đạo cuộc khởi nghĩa dân lưu vong ở triều Tây Tấn, là một trong những người xây dựng nên vương triều nhà Thành Hán. Về sau ông bị giết. […]

Cung Đô U Công: Lý Kỳ

Cung Đô U Công tên là Lý Kỳ, tự là Thế Vận, tuổi Dậu. Là con trai thứ tư của Thành Hán Vũ Đế Lý Hùng, em họ của Lý Ban. Kế vị sau khi Lý Ban bị Lý Việt hành thích. Tại vị 4 năm, bị anh họ là Lý Thọ cướp ngôi. Thắt […]

Thành Hán Vũ Đế: Lý Hùng

Thành Hán Vũ Đế tên thật là Lý Hùng, tự là Trọng Tuấn, tuổi Ngọ. Là con trai thứ 3 của Thành Hán Cảnh Đế Lý Đặc, cháu của Thành Hán Tần Văn Đế Lý Lưu. Sau khi Lý Lưu qua đời, Lý Hùng kế thừa làm chủ soái, sau xưng đế. Tại vị 30 […]