Tiền Tần Hậu Chủ: Phù Sùng

Tiền Tần Hậu Chủ tên là Phù Sùng, là con của Phù Đăng. Kế vị sau khi Phù Đăng bị giết chết. Tại vị 2 tháng, bị quân Tây Tần giết chết. Không rõ nơi chôn cất. Năm sinh, năm mất: ? – 394. Khi Phù Đăng tại vị phong Phù Sùng làm thái tử. […]

Tiền Tần Cao Đế: Phù Đăng

Tiền Tần Cao Đế tên là Phù Đăng, tự là Văn Cao. Tuổi Dần. Là con cháu trong tộc của Phù Kiên. Tại vì 9 năm, bị chết bởi loạn đao trong khi giao chiến, không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Cao Đế, miếu hiệu là Thái Tông. Năm sinh, năm mất: 342 […]

Tiền Tần Ai Bình Đế: Phù Phi

Tiền Tần Ai Bình Đế tên là Phù Phi, tự là Vĩnh Tự. Là con trưởng của vợ lẽ của Phù Kiên. Kế vị sau khi Phù Kiên qua đời. Tại vị 1 năm. Bị giết trong khi giao chiến với Đông Tấn. Không rõ nơi chôn cất. Năm sinh, năm mất: ? – 386. […]

Tiền Tần Tuyên Chiêu Đế: Phù Kiên

Tiền Tần Tuyên Chiêu Đế tên là Phù Kiên, tự là Vĩnh Cổ. Còn có tên khác là Văn Ngọc. Tuổi Tuất. Tính tình quả cảm. Là cháu của Phù Kiện, anh họ của Phù Sinh. Sau khi giết Phù Sinh, được quần thần ủng hộ lập làm vua. Tại vị 28 năm. Sau thất […]

Tiền Tần Lệ Vương: Phù Sinh

Tiền Tần Lệ Vương tên là Phù Sinh, tự là Trường Sinh, tuổi Mùi. Tính tình tàn bạo. Là con trai thứ 3 của Phù Kiện. Kế vị sau khi Phù Kiện qua đời. Tại vị 3 năm, bị Phù Kiên phát động binh biến giết chết. Thọ 23 tuổi. Không rõ nơi chôn cất. […]

Tiền Tần Minh Đế: Phù Kiện

Tiền Tần Minh Đế tên là Phù Kiện, tự là Kiến Nghiệp, lúc trước tên là Hắc, tự là Thế Kiện. Tuổi Tý. Là con trai thứ 3 của Phù Hồng. Kế vị sau khi Phù Hồng qua đời. Tại vị 5 năm, ốm chết, thọ 40 tuổi. Năm sinh, năm mất: 316 – 355. […]

Tiền Tần Huệ Vũ Đế: Phù Hồng

Tiền Tần Huệ Vũ Đế tên là Phù Hồng, tự là Quảng Thế, vốn họ Bồ, tuổi Tỵ. Là thủ lĩnh của người Đê, thứ sử Ký Châu của Đông Tấn, sau tự lập làm vương, sáng lập ra nhà Tiền Tần. Bị thủ hạ đầu độc chết, thọ 66 tuổi. Không rõ nơi chôn […]