Y Doãn

Y Doãn tên là Doãn Y, là trọng thần khai quốc phục vụ 5 đời vua Thương. Theo truyền thuyết sống đến 100 tuổi, chết già, táng ở Bắc, một thuyết khác vì đoạt ngôi nên bị giết chết. Vào những năm cuối triều Hạ, Y Doãn là gia nô của bộ lạc Tân Thị…

Thái Giáp hối hận lỗi lầm

Bối cảnh lịch sử Thương Thang tiêu diệt triều Hạ, dựng lên triều Thương, Hữu tướng Y Doãn là trợ thủ đắc lực cho ông. Y Doãn tên gọi là Chí, vốn trước kia là một nô lệ ở trong nhà Hữu Tân Thị, nhạc phụ của Thương Thang. Khi Hữu Tân Thị cho con…

Thái Giáp: Tử Chí

Thái Giáp tên thật là Tử Chí, là con trai thứ của thái tử Thái Đinh - con vua Thành Thang, là vị vua thứ 4 của triều đại nhà Thương. Do Thái Đinh mất trước cả Thành Thang mà lúc đó Thái Giáp còn rất nhỏ nên đại thần Y Doãn lập Ngoại Bính lên…

Thương Thang – Thành Thang: Tử Lý

Thương Thang họ Tử tên thật là Lý, còn gọi là Thành Thang - Thành Đường - Võ Thang - Võ Vương - Thiên Ất. Trong giáp cốt văn gọi là Đường Đại Ất - Cao Tổ Ất. Ông làm thủ lĩnh bộ lạc Thương 17 năm, diệt nhà Hạ và lên ngôi vua sáng lập ra…

Trụ Vương – Nhà Thương

Sau khi Bàn Canh chết, theo sử Trung Quốc ghi chép còn truyền được mười một đời vua nữa. Vua cuối cùng tên là Trụ (Trụ Vương). Trụ Vương người giỏi giang Trụ Vương vốn là người khá giỏi giang và có sức khoẻ. Những năm đầu, ông đích thân cầm quân, tiến hành cuộc…

Bàn Canh dời đô – Nhà Thương

Theo lịch sử Trung Quốc khi Thương Thang thành lập triều Thương thì quốc đô đầu tiên đóng ở Bác (nay là Thương Khâu, Hà Nam). Trong khoảng 300 năm từ đó về sau, đô thành phải chuyển dời tất cả 5 lần. Đó là do nội bộ vương tộc thường xuyên tranh đoạt ngôi…

Cách mạng Thương Thang: Thương Thang, Y Doãn lật đổ nhà Hạ

Ở hạ du Hoàng Hà có một bộ lạc tên là Thương. Truyền thuyết nói rằng Khiết là tổ tiên của bộ lạc Thương, trong thời kỳ Nghiêu Thuấn, đã từng theo Vũ đi trị thủy. Sau đó, bộ lạc Thương nhờ phát triển nhanh nghề chăn nuôi nên đến cuối thời Hạ, khi Thang…