Trụ Vương (Đế Tân): Tử Thụ

Trụ Vương hay Đế Tân, tên gọi thật là Tử Thụ, con Đế Ất, kế vị khi cha chết, trị vì 33 năm, tự thiêu ở Triều Ca, táng ở ngoại ô Bất Minh. Là vị vua cuối cùng của nhà Thương. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1123 TCN Trụ có […]

Đế Ất: Tử Tiện

Đế Ất tên thật là Tử Tiện, con của Văn Đinh, kế vì khi cha chết, trị vì 37 năm, bị bệnh chết, táng ở Ân Khư. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1155 TCN Khoảng năm 1192 TCN, Thái Đinh qua đời, Ất lên nối ngôi. Thời gian này, thế lực triều […]

Thái Đinh

Thái Đinh, còn gọi là Văn Đinh, con của Vũ Ất, kế vị khi cha chết, trị vì được 3 năm, bị bệnh chết, táng ở Yên. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1192 TCN Khoảng năm 1195 TCN, Vũ Ất bị sét đánh chết, Thái Đinh lên nối ngôi. Trong năm thứ […]

Vũ Ất: Tử Cù

Vũ Ất tên thật là Tử Cù, con trai của Canh Đinh, kế vị khi cha chết, trị vì trong 4 năm bị sét đánh chết ở sông Vị Thủy, một thuyết khác nói chết trong lúc đi chinh phạt, táng ở Yên. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? Khoảng năm 1199 […]

Canh Đinh: Tử Ngao

Canh Đinh tên thật là Tử Ngao, em trai của Lẫm Tân, kế vị khi Lẫm Tân chết, trị vì 21 năm, bệnh chết, táng ở Yên. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1199 TCN Khoảng năm 1220 TCN, Lẫm Tân qua đời, Canh Đinh lên nối ngôi. Trong thời gian trị vì, […]

Lẫm Tân

Lẫm Tân là con trai của Tổ Giáp, kế vị khi Tổ Giáp chết, trị vì 6 năm, bị bệnh chết, táng ở Ân Khư. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1220 TCN Khoảng năm 1226 TCN, Tổ Giáp qua đời, Lẫm Tân lên nối ngôi. Lẫm Tân, trong thời gian trị vì luôn bị […]

Tổ Giáp: Tử Tải

Tổ Giáp tên thật là Tử Tải, con thứ ba của Vũ Đinh, kế vị khi Tổ Canh chết, trị vì 33 năm, bị bệnh chết, táng ở Yên. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1226 TCN Tổ Giáp không muốn tranh quyền với anh cả, đã bỏ cung điện ra đi. Sau […]

Tổ Canh: Tử Diệu

Tổ Canh tên thật là Tử Diệu, con thứ hai của Tổ Đinh, kế vị khi Tổ Đinh chết, trị vì được 7 năm, bị bệnh chết, táng ở Yên. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1259 TCN Anh trai Tổ Canh tên là Tổ Kỉ, bị mẹ kế hãm hại vu cáo, […]

Vũ Đinh

Vũ Đinh, con của Tiểu Ất, kế vị khi cha chết, trị vì 59 năm, bị bệnh chết, táng ở Ân Khư, một thuyết khác nói táng ở Trường Bình huyện Thương Thủy tỉnh Hà Nam. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1266 TCN Cha của Vũ Đinh, vốn không được thừa nhận […]

Tiểu Ất: Tử Liễm

Tiểu Ất tên thật là Tử Liễm, con của Tổ Đinh, em của Tiểu Tân, kế vị khi Tiểu Tân chết, trị vì 28 năm, bị bệnh chết, táng ở Ân Khư. Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1332 TCN Khoảng năm 1353 TCN, Tiểu Tân qua đời, Tiểu Ất lên nối ngôi. […]