Đế Thuấn: Diêu Trọng Hoa – Ngu Thuấn

Đế Thuấn, họ Diêu, tên là Trọng Hoa, sử sách gọi là Ngu Thuấn, là một người nhân đức, trị vì 50 năm, trên đường đi tuần ở phương Nam bị chết ở Thương Đồng (nay thuộc phía Đông Nam huyện Thủ Nguyên tỉnh Hồ Nam) thọ 100 tuổi, táng ở núi Cửu Nghi (nay […]

Đế Nghiêu: Y Kỳ Phòng Huân – hiệu Đào Đường thị

Đế Nghiêu, họ Y Kỳ, tên Phòng Huân, hiệu Đào Đường thị, còn gọi là Đường Nghiêu, là một vị vua huyền thoại, một trong Ngũ Đế thời cổ Trung Quốc. Vua Nghiêu là một quân tử nhân đức thọ 118 tuổi, trị vì 98 năm, táng ở Tế Âm (nay thuộc huyện Hà Tắc […]

Đế Khốc: Cơ Tuấn – hiệu Cao Tân Thị

Đế Khốc, họ Cơ, tên là Tuấn, hiệu Cao Tân Thị, sống đến 100 tuổi, trị vì 70 năm, táng ở Bắc Dương tỉnh Hà Nam, một thuyết khác nói táng ở phía Tây Nam huyện Thanh Phong tỉnh Hà Nam. Đế Khốc, là thủ lĩnh của bộ lạc liên minh Mễ Đới – Hoàng […]

Chuyên Húc – hiệu Cao Dương thị

Chuyên Húc họ Cơ, hiệu Cao Dương thị, là một trong “Ngũ đế” của Trung Quốc thời cổ đại. Ông sống đến 98 tuổi, trị vì 78 năm, táng ở phía Đông Nam huyện Bồ Dương tỉnh Hà Nam, chết hóa thành ngư phụ (nửa người nửa cá). Chuyên Húc, trong truyền thuyết là thủ […]

Thiếu Hạo: Kỷ Chất – hiệu Kim Thiên thị

Thiếu Hạo, họ Kỷ, tên Chí hoặc Chất, hiệu Kim Thiên thị, một số hiệu khác: Cùng Tang thị, Thanh Dương thị. Là con trai của Hiên Viên Hoàng Đế. Sống đến 100 tuổi, trị vì 84 năm, chết ở Khúc Phụ tỉnh Sơn Đông. Nơi an táng: núi Vân Dương (nay thuộc phía Tây […]

Viêm Đế – Thần Nông

Thần Nông, thường được gọi là Viêm Đế, ông ta họ Khương hiệu là: Thần Nông thị, Liên Sơn thị, trị vì 140 năm. Là một trong “Tam hoàng” nổi tiếng thời thượng cổ Trung Quốc. Ông ta dùng gỗ làm các công cụ trong nông nghiệp như: Cày, bừa – lãnh đạo nhân dân […]

Phục Hy: một trong “Tam Hoàng” thời thượng cổ Trung Quốc

Phục Hy họ Phong, còn gọi là Thái Hạo, theo truyền thuyết ông ta trị vì 150 năm, chết ở huyện Trần (nay là huyện Hoài Dương tỉnh Hà Nam). Trong truyền thuyết ông ta là thủ lĩnh nổi tiếng của dân tộc Đông Di, là người đầu tiên trong “Tam Hoàng” thời thượng cổ Trung Quốc. […]

Hoàng Đế: Lãnh tụ tài cán nhất lịch sử Trung Quốc

Vào thời đó công xã thị tộc ở Trung Quốc không ngừng mở rộng hoặc sáp nhập, dần dần hình thành bộ lạc, vài bộ lạc cũng có thể gọi là Bộ tộc. Hoàng đế chính là một vị lãnh tụ của Liên minh Bộ lạc nổi tiếng ở lưu vực sông Hoàng Hà thời […]

Nghiêu – Thuấn nhường ngôi

Theo truyền thuyết lịch sử Trung Quốc, sau thời kỳ Hoàng Đế, trước sau còn có ba thủ lĩnh liên minh bộ lạc rất nổi tiếng, là Nghiêu, Thuấn và Vũ. Nghiêu nhường ngôi cho Thuấn Họ vốn là thủ lĩnh của một bộ lạc, sau mới được bầu là thủ lĩnh của liên minh […]

Hoàng Đế đánh Xuy Vưu

Cách đây khoảng hơn bốn ngàn năm, ở lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều thị tộc và bộ lạc sinh sống. Bộ lạc do Hoàng Đế làm thủ lĩnh ban đầu sống ở vùng Cơ Thủy thuộc Tây Bắc Trung Quốc, sau dời tới vùng Trác Lộc (nay là Trác Lộc, Hoài […]