Thời gian: Từ thời Kinh Dương Vương 2879 TCN
Bạn đang xem theo dòng thời gian:

43
Thời kỳ thuộc Đông Hán

Quý Mão, [Trưng Vương, năm thứ 4], [43], (Hán Kiến Vũ năm thứ 19). Mùa xuân, tháng giêng, Trưng Nữ Vương cùng em gái là Nhị chống cự lại với quân nhà Hán, thế cô, đều thua chết. Mã Viện đuổi theo đánh quân còn sót là bọn Đô Dương. Đến huyện Cư Phong thì…

110 TCN
Thời kỳ nước ta thuộc nhà Tây Hán

Tân Mùi, [110 TCN], (Hán Nguyên Phong năm thứ 1). Nước Việt ta đã thuộc về nhà Hán. Nhà Hán cho Thạch Đái làm Thái Thú 9 quận. (Chế độ nhà Hán lấy châu lãnh quận, trừ hai quận Châu Nhai, Đạm Nhĩ đều ở giữa biển, còn 7 quận thuộc về Giao Châu, Đái…

111 TCN
Thuật Dương Vương

Thuật Dương Vương ở ngôi 1 năm [111 TCN]. Xã tắc họ Triệu, Cù hậu làm cho nghiêng, gốc đã nhổ trước rồi, ngọn cũng theo mà đổ. Thuật Dương Vương tên húy là Kiến Đức, con trưởng của Minh Vương và người vợ Việt. Bấy giờ, mùa đông, tháng 11, Tể tướng Lữ Gia đã…

112 TCN
Ai Vương

Ai Vương ở ngôi 1 năm [112 TCN]. Mẫu hậu ngang nhiên dâm loạn, quyền thần chuyên chính, vua hèn tuổi trẻ, giữ nổi thế nào được. Tên húy là Hưng, con thứ của Minh Vương. Năm ấy, vua đã lên ngôi, tôn mẹ là Cù thị là thái hậu. Trước kia, thái hậu chưa…

124 TCN
Minh Vương

Minh Vương ở ngôi 12 năm. Vua không cẩn thận mối vợ chồng, gây thành loạn cho quốc gia, không có gì đáng khen. Tên húy là Anh Tề, con trưởng của Văn Vương. Đinh Tỵ, năm thứ 1 [124 TCN], (Hán Nguyên Sóc năm thứ 5). Lấy Lữ Gia làm Thái phó. Kỷ Mùi,…

136 TCN
Văn Vương

Văn Vương ở ngôi 12 năm, thọ 52 tuổi. Vua lấy nghĩa để cảm nước láng giềng, đánh lui địch, yên biên cảnh, cũng gọi là bậc vua có ý muốn thịnh trị vậy. Tên húy là Hồ, con trai Trọng Thủy, cháu Vũ Đế. Bính Ngọ, năm thứ 2 [135 TCN], (Hán Kiến Nguyên…

207 TCN
Vũ Đế

Vũ Đế ở ngôi 71 năm [207 - 136 TCN], thọ 121 tuổi [256 - 136 TCN]. Họ Triệu, nhân lúc nhà Tần suy loạn, giết trưởng lại Tần, chiếm giữ đất Lĩnh Nam, xưng đế, đòi ngang với nhà Hán, hưởng nước truyền ngôi 100 năm mới mất, cũng là bậc vua anh hùng. Họ Triệu,…

23000 TCN
Văn hóa Sơn Vi

Văn hoá Sơn Vi Văn hoá Sơn Vi mang tên xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ, do các nhà khảo cổ Việt Nam phát hiện và xác lập danh pháp vào năm 1968. Đến nay, hơn 140 địa điểm VHSV được phát hiện, phân bố chủ yếu trên các đồi gò trung…

23000 TCN
Thời đại Đá cũ và dấu vết Người Vượn ở Việt Nam

Thời đại Đá cũ và dấu vết Người Vượn ở Việt Nam Trong buổi bình minh của lịch sử, Việt Nam là một trong những quê hương của loài người. Người ta đã phát hiện thấy người vượn ở Bình-Gia (Lạng Sơn), nhiều công cụ thuộc buổi đầu thời kỳ đồ đá cũ ở núi…

257 TCN
An Dương Vương

An Dương Vương họ Thục, tên húy là Phán, người Ba Thục, ở ngôi 50 năm, đóng đô ở Phong Khê (nay là thành Cổ Loa). Giáp Thìn, năm thứ 1 [257 TCN], (Chu Noãn Vương năm thứ 58). An Dương Vương đã thôn tính được nước Văn Lang, đổi quốc hiệu là Âu Lạc.…