Lịch sử Trung Quốc được cho là đã bắt đầu cách đây hơn 5.000 năm trước, là một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Bắt đầu vào thời kỳ đồ đá mới đã có con người xuất hiện tại các lưu vực thuộc sông Hoàng Hà và Trường Giang. Giai đoạn xã hội nguyên thủy ở Trung Quốc kéo dài đến trước triều Hạ.

Các ghi chép lịch sử có niên đại cổ nhất được tìm thấy tại Trung Quốc là từ đời nhà Thương, còn khoảng thời gian trước đó chưa có văn tự ghi chép nhưng vẫn lưu truyền lại những thần thoại và truyền thuyết. Điển hình nhất là thần thoại về Bàn cổ tạo nên trời đất.

Năm 221 trước công nguyên được xem là cột mốc quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, dưới lãnh đạo của Tần Thủy Hoàng nước Tần chính thức thống nhất Trung Quốc trở thành một đế quốc hùng mạnh. Góp phần đưa nền văn minh Trung Hoa phát triển rực rỡ sau này và tồn tại lâu dài cho đến ngày nay.

Các giai đoạn của lịch sử Trung Quốc

Có thể tóm tắt qua 3 giai đoạn chính, trải qua các triều đại sau:

Thời cổ đại (~5.000 TCN - 221 TCN)

Thời đế quốc (221 TCN - 1912)

Thời hiện đại (1912 đến nay)

  • Trung Hoa Dân Quốc (1912 – 1949)
  • Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949 – nay)

Các bài viết mới cập nhật về lịch sử Trung Quốc:

Hậu Yên Huệ Ý Đế: Cao Vân

Hậu Yên Huệ Ý Đế tên là Cao Vân, tự Tử Vũ, biệt hiệu là "đầu trọc". Sau khi được Mộ Dung Bảo nhận làm con nuôi, đổi thành họ Mộ Dung. Sau khi Mộ Dung Hy bị giết, ông được lập làm hoàng đế. Tại vị 2 năm, bị cấm vệ quân hành thích…

Hậu Yên Chiêu Văn Đế: Mộ Dung Hy

Hậu Yên Chiêu Văn Đế tên là Mộ Dung Hy, tự Đạo Văn. Còn có tên khác là Trường Sinh. Tuổi Dậu. Là con trai út của Mộ Dung Thùy. Kế vị sau khi Mộ Dung Thịnh qua đời, được thái hậu lập làm hoàng đế. Tại vị 6 năm, bị thủ hạ làm phản…

Hậu Yên Chiêu Vũ Đế: Mộ Dung Thịnh

Hậu Yên Chiêu Vũ Đế tên là Mộ Dung Thịnh, tự Đạo Viện. Tuổi Dậu. Là con trai trưởng của Mộ Dung Bảo. Sau khi Mộ Dung Bảo bị Lan Hãn giết chết, Mộ Dung Thịnh giết Lan Hãn rồi kế vị. Tại vị 3 năm, bị thuộc hạ làm phản, hành thích bị thương…

Hậu Yên Huệ Mẫn Đế: Mộ Dung Bảo

Hậu Yên Huệ Mẫn Đế tên là Mộ Dung Bảo, tuổi Mão. Là con trai thứ 4 của Mộ Dung Thuỳ. Kế vị sau khi Mộ Dung Thuỳ qua đời. Tại vị 2 năm, bị cậu là Lan Hãn mưu sát, thọ 44 tuổi. Không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Huệ Mẫn Đế,…

Hậu Yên Thành Vũ Đế: Mộ Dung Thuỳ

Hậu Yên Thành Vũ Đế tên là Mộ Dung Thuỳ, tự là Đạo Minh, hay còn có tên tự là Thúc Nhân. Lúc nhỏ tên là Bá, tự là Đạo Nghiệp, lúc nhỏ tự là A Lục Đôn. Tuổi Tuất. Là con trai thứ 5 của Tiền Yên Văn Minh Đế Mộ Dung Hoàng. Sau…

Hậu Tần Hậu Chủ: Diêu Hoằng

Hậu Tần Hậu Chủ tên là Diêu Hoằng, tự là Nguyên Tử, Tuổi Tý. Là con trưởng của Diêu Hưng. Kế vị sau khi Diêu Hưng qua đời. Tại vị 2 năm, đầu hàng sau khi Hậu Tần bị Lưu Dụ của Đông Tấn tiêu diệt. Sau đó bị giết chết, thọ 30 tuổi. Không…

Hậu Tần Văn Hoàn Đế: Diêu Hưng

Hậu Tần Văn Hoàn Đế tên là Diêu Hưng, tự là Tử Lược, tuổi Dần. Là con trai trưởng của Hậu Tần Vũ Chiêu Đế Diêu Trường. Kế vị sau khi Diêu Trường qua đời. Tại vị 23 năm. Khi ông ngã bệnh, con trai Diệu Âm cướp ngôi khiến ông bị sốc rồi qua…

Hậu Tần Vũ Chiêu Đế: Diêu Trường

Hậu Tần Vũ Chiêu Đế tên là Diêu Trường, tự là Cảnh Mậu. Là con trai thứ 24 của Diêu Dực Trọng. Tuổi Sửu. Sau khi Diêu Tương qua đời, được người trong bộ tộc Khương ủng hộ xưng đế. Tại vị 9 năm, ốm chết, thọ 65 tuổi. Năm sinh, năm mất: 329 -…

Tiền Tần Hậu Chủ: Phù Sùng

Tiền Tần Hậu Chủ tên là Phù Sùng, là con của Phù Đăng. Kế vị sau khi Phù Đăng bị giết chết. Tại vị 2 tháng, bị quân Tây Tần giết chết. Không rõ nơi chôn cất. Năm sinh, năm mất: ? - 394. Khi Phù Đăng tại vị phong Phù Sùng làm thái tử.…

Tiền Tần Cao Đế: Phù Đăng

Tiền Tần Cao Đế tên là Phù Đăng, tự là Văn Cao. Tuổi Dần. Là con cháu trong tộc của Phù Kiên. Tại vì 9 năm, bị chết bởi loạn đao trong khi giao chiến, không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Cao Đế, miếu hiệu là Thái Tông. Năm sinh, năm mất: 342…