Lịch sử Trung Quốc được cho là đã bắt đầu cách đây hơn 5.000 năm trước, là một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Bắt đầu vào thời kỳ đồ đá mới đã có con người xuất hiện tại các lưu vực thuộc sông Hoàng Hà và Trường Giang. Giai đoạn xã hội nguyên thủy ở Trung Quốc kéo dài đến trước triều Hạ.

Các ghi chép lịch sử có niên đại cổ nhất được tìm thấy tại Trung Quốc là từ đời nhà Thương, còn khoảng thời gian trước đó chưa có văn tự ghi chép nhưng vẫn lưu truyền lại những thần thoại và truyền thuyết. Điển hình nhất là thần thoại về Bàn cổ tạo nên trời đất.

Năm 221 trước công nguyên được xem là cột mốc quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, dưới lãnh đạo của Tần Thủy Hoàng nước Tần chính thức thống nhất Trung Quốc trở thành một đế quốc hùng mạnh. Góp phần đưa nền văn minh Trung Hoa phát triển rực rỡ sau này và tồn tại lâu dài cho đến ngày nay.

Các giai đoạn của lịch sử Trung Quốc

Có thể tóm tắt qua 3 giai đoạn chính, trải qua các triều đại sau:

Thời cổ đại (~5.000 TCN - 221 TCN)

Thời đế quốc (221 TCN - 1912)

 • Tần (221 TCN – 206 TCN)
 • Hán (202 TCN – 220 CN)
 • Tam Quốc (220 – 280)
 • Tấn (266 – 420)
  • Tây Tấn (266 – 316)
  • Đông Tấn (317 – 420)
 • Nam-Bắc triều (420 – 589)
 • Tùy (581 – 619)
 • Đường (618 – 907)
 • Ngũ Đại Thập Quốc
 • Tống
 • Nguyên (1271 – 1368)
 • Minh (1368 – 1644)
 • Thanh (1636 – 1912)

Thời hiện đại (1912 đến nay)

 • Trung Hoa Dân Quốc (1912 – 1949)
 • Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949 – nay)

Các bài viết mới cập nhật về lịch sử Trung Quốc:

Tấn Khang Đế: Tư Mã Nhạc

Tấn Khang Đế tên thật là Tư Mã Nhạc, là em trai của Tấn Thành Đế, tuổi Ngọ. Tính tính nhu nhược, cả đời là một kẻ bù nhìn vô dụng giống như phụ thân. Kế vị sau khi Thành Đế qua đời. Tại vị 2 năm, ốm chết, thọ 25 tuổi. Năm sinh, năm…

Tấn Thành Đế: Tư Mã Diễn

Tấn Thành Đế tên thật là Tư Mã Diễn. Con của Tấn Minh Đế. Tuổi Tỵ. Dũng cảm mưu trí. Sau khi Minh Đế qua đời được tức vị. Tại vị 17 năm. Ốm chết năm 22 tuổi. Ông lên ngôi lúc 5 tuổi, bị thao túng bởi các quyền thần, và kết thúc số…

Tấn Minh Đế: Tư Mã Thiệu

Tấn Minh Đế tên thật là Tư Mã Thiệu, là con trưởng của Tư Mã Duệ, tuổi Mùi. Là người thông minh, nhìn xa trông rộng, rất có tài thao lược. Kế vị sau khi Tấn Nguyên Đế qua đời, tại vị 3 năm, thọ 27 tuổi. Năm sinh, năm mất: 299 - 325. Nơi…

Tấn Nguyên Đế: Tư Mã Duệ

Tấn Nguyên Đế tên thật là Tư Mã Duệ. Là chắt của Tư Mã Ý, con trai của Lang Nha Vương Tư Mã Cận, tuổi Thân. Tính tình xảo trá. Sau khi Mẫn Đế triều Tây Tấn chết, ông kế vị ở Kiến Khang. Tại vị 5 năm, ốm chết, thọ 47 tuổi. Năm sinh,…

Tấn Mẫn Đế: Tư Mã Nghiệp

Tấn Mẫn Đế tên thật là Tư Mã Nghiệp, là cháu của Tấn Vũ Đế, con trai của Ngô Vương Tư Mã Yến. Lúc đầu làm Tần Vương ở Trường An. Tuổi Thân. Sau khi Tấn Hoài Đế bị đầu độc chết, được quần thần đưa lên ngôi. Tại vị 3 năm. Sau khi bị…

Tấn Hoài Đế: Tư Mã Xí

Tấn Hoài Đế tên thật là Tư Mã Xí, con trai thứ 25 của Tư Mã Viêm. Thời Tấn Huệ Đế được phong làm Dự Chương Vương, hoàng thái đệ. Tuổi Thìn. Tính tình ngay thẳng, thận trọng nhưng không quyết đoán. Kể vị sau khi Huệ Đế qua đời, tại vị 5 năm rồi…

Giả hậu: Giả Nam Phong

Giả Hậu tên thật là Giả Nam Phong là hoàng hậu của Tấn Huệ Đế. Bà ta dùng mưu mẹo cướp đoạt được chính quyền thao túng được 10 năm. Sau đó bị Triệu Vương Tư Mã Luân hạ độc chết, thọ 45 tuổi. Mai táng ở đâu không rõ. Năm sinh, năm mất: 256…

Tấn Huệ Đế: Tư Mã Trung

Tấn Huệ Đế tên thậtlà Tư Mã Trung, là con trai thứ 2 của Tư Mã Viêm, tuổi Mão. Là người ngu si. Kế vị sau khi Vũ Đế Tư Mã Viêm qua đời, tại vị 16 năm. Trúng độc chết, thọ 48 tuổi. Không rõ nơi an táng, Thuy hiệu là Huệ Đế. Năm…

Tấn Vũ Đế: Tư Mã Viêm

Tấn Vũ Đế tên thật là Tư Mã Viêm, cháu của Tư Mã Ý, con trai trưởng của Tư Mã Chiêu. Sau khi Tư Mã Chiêu qua đời, ông kế tục làm Tấn Vương. Ngay trong năm đó, ép Ngụy Đế Tào Hoán thoái vị rồi xưng đế, lập nên triều Tây Tấn. Tại vị…

Ngô Mạt Đế: Tôn Hạo

Ngô Mạt Đế tên thật là Tôn Hạo, tuổi Tuất. Tính tình hung bạo, hoang dâm. Kế vị sau khi Tôn Hưu qua đời, tại vị 16 năm đến khi nước Ngô bị diệt. Ốm chết, thọ 43 tuổi. Mai táng ở Hòa Lãng (nay ở núi Tây Lãng huyện Ngô Hưng tỉnh Triết Giang).…