Lịch sử Trung Quốc được cho là đã bắt đầu cách đây hơn 5.000 năm trước, là một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Bắt đầu vào thời kỳ đồ đá mới đã có con người xuất hiện tại các lưu vực thuộc sông Hoàng Hà và Trường Giang. Giai đoạn xã hội nguyên thủy ở Trung Quốc kéo dài đến trước triều Hạ.

Các ghi chép lịch sử có niên đại cổ nhất được tìm thấy tại Trung Quốc là từ đời nhà Thương, còn khoảng thời gian trước đó chưa có văn tự ghi chép nhưng vẫn lưu truyền lại những thần thoại và truyền thuyết. Điển hình nhất là thần thoại về Bàn cổ tạo nên trời đất.

Năm 221 trước công nguyên được xem là cột mốc quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, dưới lãnh đạo của Tần Thủy Hoàng nước Tần chính thức thống nhất Trung Quốc trở thành một đế quốc hùng mạnh. Góp phần đưa nền văn minh Trung Hoa phát triển rực rỡ sau này và tồn tại lâu dài cho đến ngày nay.

Các giai đoạn của lịch sử Trung Quốc

Có thể tóm tắt qua 3 giai đoạn chính, trải qua các triều đại sau:

Thời cổ đại (~5.000 TCN - 221 TCN)

Thời đế quốc (221 TCN - 1912)

 • Tần (221 TCN – 206 TCN)
 • Hán (202 TCN – 220 CN)
 • Tam Quốc (220 – 280)
 • Tấn (266 – 420)
  • Tây Tấn (266 – 316)
  • Đông Tấn (317 – 420)
 • Nam-Bắc triều (420 – 589)
 • Tùy (581 – 619)
 • Đường (618 – 907)
 • Ngũ Đại Thập Quốc
 • Tống
 • Nguyên (1271 – 1368)
 • Minh (1368 – 1644)
 • Thanh (1636 – 1912)

Thời hiện đại (1912 đến nay)

 • Trung Hoa Dân Quốc (1912 – 1949)
 • Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949 – nay)

Các bài viết mới cập nhật về lịch sử Trung Quốc:

Chu Tuyên Vương: Cơ Tĩnh

Chu Tuyên Vương tên thật là Cơ Tĩnh, là con của Chu Lệ Vương, kế vị sau khi Lệ Vương chết, trị vì 46 năm, bị trúng gió chết, táng ở ngoại ô Bất Minh. Năm sinh, năm mất: ? TCN - 782 TCN * Cơ Tĩnh, con của Lệ Vương, được ông ta phong…

Chu Lệ Vương: Cơ Hồ

Chu Lệ Vương tên thật là Cơ Hồ, là con của Chu Di Vương, kế vị sau khi Di Vương chết, trị vì 37 năm. Trong cuộc nổi dậy của nhân dân, bị đuổi khỏi kinh đô, về sau do buồn thảm mà chết ở Chế (nay huyện Hoắc tỉnh Sơn Tây). Năm sinh, năm…

Chu Di Vương: Cơ Nhiếp

Chu Di Vương tên thật là Cơ Nhiếp, là con của Chu Ý Vương, cháu của Chu Hiếu Vương lên kế vị sau khi Hiếu Vương chết, trị vì 30 năm, bị bệnh chết, táng ở ngoại ô Bất Minh. Năm sinh, năm mất: không rõ * Cơ Nhiếp là con của Ý Vương, sau…

Chu Hiếu Vương: Cơ Tịch Phương

Chu Hiếu Vương tên thật là Cơ Tịch Phương, em trai của Cung Vương chú của Ý Vương, sau khi Ý Vương chết đã đoạt ngôi, trị vì 10 năm, bị bệnh chết, táng ở ngoại ô Bất Minh. Năm sinh, năm mất: không rõ * Ý Vương bị bệnh chết, đáng lý ra phải…

Chu Ý Vương: Cơ Kiên

Chu Ý Vương tên là Cơ Kiên, là con của Chu Cung Vương, lên trị vì sau khi Cung Vương chết, trị vì được 10 năm bị bệnh chết, táng ở ngoại ô Bất Minh. Năm sinh, năm mất: không rõ Cơ Kiên tính tình nhu nhược, sau khi kế vị làm cho nền chính…

Chu Cung Vương: Cơ Y Hộ

Chu Cung Vương tên thật là Cơ Y Hộ, con trai của Chu Mục Vương, nên kế vị sau khi Mục Vương chết, trị vì 12 năm, bị bệnh chết, táng ở Tất Nguyên. Năm sinh, năm mất: không rõ * Thời gian Chu Cung Vương trị vì, quốc gia không còn giàu có, kinh tế…

Chu Mục Vương: Cơ Mãn

Chu Mục Vương tên là Cơ Mãn, là con trai của Chu Chiêu Vương, kế vị sau khi Chiêu Vương chết, trị vì 55 năm, thọ 105 tuổi, táng ở ngoại thành phía Tây Nam thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây. Năm sinh, năm mất: không rõ * Lúc Cơ Mãn nên trị vì…

Chu Chiêu Vương: Cơ Hà

Chu Chiêu Vương tên gọi là Cơ Hà, là con trai của Chu Khang Vương, lên kế vị sau khi Khang Vương chết. Trị vì 19 năm vì mưu hại bà con trăm họ, bị chết đuối, táng ở núi Thiếu Thất (nay là núi Thiếu Thất huyện Đãng Phong tỉnh Hà Nam). Năm sinh…

Chu Khang Vương: Cơ Chiêu

Chu Khang Vương tên thật là Cơ Chiêu, là con trai của Chu Thành Vương. Ông lên kế vị sau khi Thành Vương chết. Trị vì 26 năm, bị bệnh chết, táng ở Tất Nguyên. Năm sinh năm mất: không rõ * Lúc Cơ Chiêu lên kế vị, Chiêu Công, Tất Công tổ chức lễ…

Chu Công: Cơ Đán

Chu Công tên thật là Cơ Đán, con trai thứ tư của Chu Văn Vương. Nhiếp chính 7 năm, vì củng cố sự nghiệp của nhà Tây Chu đã có nhiều cống hiến quan trọng. Bị bệnh chết, táng ở Cảo Nhiếp Đông xã Trường An (nay là thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây).…