Lịch sử Trung Quốc được cho là đã bắt đầu cách đây hơn 5.000 năm trước, là một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Bắt đầu vào thời kỳ đồ đá mới đã có con người xuất hiện tại các lưu vực thuộc sông Hoàng Hà và Trường Giang. Giai đoạn xã hội nguyên thủy ở Trung Quốc kéo dài đến trước triều Hạ.

Các ghi chép lịch sử có niên đại cổ nhất được tìm thấy tại Trung Quốc là từ đời nhà Thương, còn khoảng thời gian trước đó chưa có văn tự ghi chép nhưng vẫn lưu truyền lại những thần thoại và truyền thuyết. Điển hình nhất là thần thoại về Bàn cổ tạo nên trời đất.

Năm 221 trước công nguyên được xem là cột mốc quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, dưới lãnh đạo của Tần Thủy Hoàng nước Tần chính thức thống nhất Trung Quốc trở thành một đế quốc hùng mạnh. Góp phần đưa nền văn minh Trung Hoa phát triển rực rỡ sau này và tồn tại lâu dài cho đến ngày nay.

Các giai đoạn của lịch sử Trung Quốc

Có thể tóm tắt qua 3 giai đoạn chính, trải qua các triều đại sau:

Thời cổ đại (~5.000 TCN - 221 TCN)

Thời đế quốc (221 TCN - 1912)

 • Tần (221 TCN – 206 TCN)
 • Hán (202 TCN – 220 CN)
 • Tam Quốc (220 – 280)
 • Tấn (266 – 420)
  • Tây Tấn (266 – 316)
  • Đông Tấn (317 – 420)
 • Nam-Bắc triều (420 – 589)
 • Tùy (581 – 619)
 • Đường (618 – 907)
 • Ngũ Đại Thập Quốc
 • Tống
 • Nguyên (1271 – 1368)
 • Minh (1368 – 1644)
 • Thanh (1636 – 1912)

Thời hiện đại (1912 đến nay)

 • Trung Hoa Dân Quốc (1912 – 1949)
 • Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949 – nay)

Các bài viết mới cập nhật về lịch sử Trung Quốc:

Chu Thành Vương: Cơ Tụng

Chu Thành Vương tên thật là Cơ Tụng, con trai của Chu Vũ Vương, kế vị sau khi cha chết. Trị vì nhà Chu 37 năm, bị bệnh chết, thọ 50 tuổi, táng ở Tất Nguyên. Năm sinh năm mất: không rõ Khi Chu Vũ Vương diệt nhà Thương lên làm Thiên tử thì tuổi đã…

Chu Vũ Vương: Cơ Phát

Chu Vũ Vương, tên thật là Cơ Phát, con trai thứ hai của Chu Văn Vương lên kế vị sau khi cha mất. Trị vì được 3 năm bị bệnh chết, thọ 93 tuổi, táng ở Tất Nguyên. Do con trưởng của Văn Vương là Bá Ấp Khảo bị vua Trụ giết chết, vì vậy sau…

Chu Văn Vương: Cơ Xương

Chu Văn Vương, tên thật là Cơ Xương, năm sinh năm mất không rõ. Cơ Xương làm thủ lĩnh của tộc Chu, thời vua Trụ (nhà Thương) phong cho làm tước bá (tước thứ 3 trong 5 tước của phong kiến), còn gọi là Bá Xương. Trong quyển "Đế Vương thế kỷ" nói ông ta…

Trụ Vương (Đế Tân): Tử Thụ

Trụ Vương hay Đế Tân, tên gọi thật là Tử Thụ, con Đế Ất, kế vị khi cha chết, trị vì 33 năm, tự thiêu ở Triều Ca, táng ở ngoại ô Bất Minh. Là vị vua cuối cùng của nhà Thương. Năm sinh năm mất: không rõ, ? - ? 1123 TCN Trụ có…

Đế Ất: Tử Tiện

Đế Ất tên thật là Tử Tiện, con của Văn Đinh, kế vì khi cha chết, trị vì 37 năm, bị bệnh chết, táng ở Ân Khư. Năm sinh năm mất: không rõ, ? - ? 1155 TCN Khoảng năm 1192 TCN, Thái Đinh qua đời, Ất lên nối ngôi. Thời gian này, thế lực triều…

Thái Đinh

Thái Đinh, còn gọi là Văn Đinh, con của Vũ Ất, kế vị khi cha chết, trị vì được 3 năm, bị bệnh chết, táng ở Yên. Năm sinh năm mất: không rõ, ? - ? 1192 TCN Khoảng năm 1195 TCN, Vũ Ất bị sét đánh chết, Thái Đinh lên nối ngôi. Trong năm thứ…

Vũ Ất: Tử Cù

Vũ Ất tên thật là Tử Cù, con trai của Canh Đinh, kế vị khi cha chết, trị vì trong 4 năm bị sét đánh chết ở sông Vị Thủy, một thuyết khác nói chết trong lúc đi chinh phạt, táng ở Yên. Năm sinh năm mất: không rõ, ? - ? Khoảng năm 1199…

Canh Đinh: Tử Ngao

Canh Đinh tên thật là Tử Ngao, em trai của Lẫm Tân, kế vị khi Lẫm Tân chết, trị vì 21 năm, bệnh chết, táng ở Yên. Năm sinh năm mất: không rõ, ? - ? 1199 TCN Khoảng năm 1220 TCN, Lẫm Tân qua đời, Canh Đinh lên nối ngôi. Trong thời gian trị vì,…

Lẫm Tân

Lẫm Tân là con trai của Tổ Giáp, kế vị khi Tổ Giáp chết, trị vì 6 năm, bị bệnh chết, táng ở Ân Khư. Năm sinh năm mất: không rõ, ? - ? 1220 TCN Khoảng năm 1226 TCN, Tổ Giáp qua đời, Lẫm Tân lên nối ngôi. Lẫm Tân, trong thời gian trị vì luôn bị…

Tổ Giáp: Tử Tải

Tổ Giáp tên thật là Tử Tải, con thứ ba của Vũ Đinh, kế vị khi Tổ Canh chết, trị vì 33 năm, bị bệnh chết, táng ở Yên. Năm sinh năm mất: không rõ, ? - ? 1226 TCN Tổ Giáp không muốn tranh quyền với anh cả, đã bỏ cung điện ra đi. Sau…