Ngụy Thiếu Đế: Tào Phương

Ngụy Thiếu Đế tên thật là Tào Phương, tên tự là Lan Khanh. Ông là con nuôi của Ngụy Minh Đế, lên kế vị sau khi Minh Đế chết. Ông trị vì được 15 năm, sau đó bị Tư Mã Sư phế truất – Bị bệnh chết, thọ 43 tuổi.

Năm sinh, năm mất: 232 – 274

Tào Phương được Tào Nhuệ lập làm thái tử trước khi băng hà. Ngày Đinh Hợi, Tào Phương lên ngôi kế vị hoàng đế. Sau khi lên ngôi ông đổi niên hiệu là “Chính Thủy”.

Thời kỳ Tào Phương trị vì, Tào Sảng và Tư Mã Ý cùng nhau nắm chính quyền. Tào Sảng lo thế lực của Tư Mã Ý ngày một mạnh, nên đã ngấm ngầm ám hại Tư Mã Ý, tìm cách tước bỏ binh quyền của Tư Mã Ý. Tư Mã Ý giả vờ bị bệnh nặng, không thể vào yết kiến hoàng đế, đây là cơ hội tốt nhất để ông ta thực hiện ý định của mình là nhằm tiêu diệt Tào Sảng.

Tết Nguyên Đán năm 249, Tào Phương và Tào Sàng cùng đi ra ngoại thành cúng tế và quét Lăng Cao Bình (lăng mộ của Tào Nhuệ). Tư Mã Ý nhân cơ hội đó chiếm giữ Lạc Dương và đã mượn danh nghĩa thái hậu để bãi miễn chức vụ Đại tướng quân của Tào Sảng. Ít lâu sau lại ghép Tào Sảng vào tội danh mưu phản để giết chết ông ta, như vậy chỉ có một mình Tư Mã Ý thâu tóm mọi quyền hành. Từ đó chính quyền Tào Ngụy thực sự rơi vào tay họ nhà Tư Mã.

Năm 251, sau khi Tư Mã Ý chết, 2 người con trai của ông ta là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu đã thâu tóm mọi quyền hành trong triều. Hai người đó rất hung bạo ngang ngược, đại thần nào có lời dị nghị lập tức bị bọn họ trừ bỏ.

Tào Phương hận anh em họ tới tận xương tận tủy nghỉ mưu mô bàn tính với thuộc hạ thân tín chuẩn bị tước bỏ binh quyền của hai anh em nhà Tư Mã. Không ngờ, sự việc lại bị tiết lộ. Tư Mã Sư đã sai người khống chế Tào Phương, sau đó lấy di chiếu của thái hậu để phế bỏ địa vị hoàng đế của Tào Phương vào ngày Giáp Tuất tháng 9 năm 254, giáng Tào Phương làm Tề Vương và cho đến ở trong một ngôi nhà cũ và còn nói rằng nếu không có tuyên chiếu của hoàng đế thì Tào Phương không được phép vào cung. Tào Phương phải đành lòng từ biệt thái hậu, khóc cáo biệt các quần thần, đau lòng rời khỏi cung điện.

Về sau Tư Mã Viêm phế nhà Ngụy để lập nhà Tấn, ông ta đã giáng Tào Phương làm Thiệu Lãng Công, chuyện về sau ra sao không rõ lắm.

Trong lịch sử Trung Quốc gọi Tào Phương là Ngụy Thiếu Đế.

Đế Vương Trung Hoa,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận