Thái Mậu: Tử Mật

Thái Mậu tên thật là Tử Mật, con trai của Thái Canh, em trai Ung Kỉ. Trong giáp cốt vẫn gọi ông ta là Đại Mậu, Thiên Mậu, kế vị khi Ung Kỉ chết, trị vì 75 năm, bị bệnh chết, táng ở Nội Diễn (cách 30 dặm về phía Nam huyện Nội Diễn tỉnh Hà Nam).

Năm sinh năm mất: không rõ, ? – ? 1563 TCN

Khoảng năm 1638 TCN, Ung Kỷ qua đời, Thái Mậu lên nối ngôi.

Lúc Thái Mậu trị vì, đã cho Y Trắc (con của Y Doãn) và Vu Hàm làm tể tướng. Việc nước thuận lợi, các nước nhỏ liên tục quy thuận, triều Thương hưng thịnh trở lại. Các chư hầu thời Ung Kỷ từng bỏ triều cống nhưng tới lúc đó đã đến quy phục Thái Mậu.

Vu Hàm viết thiên “Hàm Ngải” và “Thái Mậu” để ghi nhớ thành tựu. Y Trắc cũng được Thái Mậu biểu dương trong nhà Thái miếu. Ông tỏ ra rất kính trọng Y Trắc, cho rằng không nên đối xử với Y Trắc như với bầy tôi. Y Trắc khiêm tốn không nhận.

Trong năm thứ 7 của triều đại của ông, một cây tang và kê được tìm thấy mọc lên trong cung điện của ông.

Trong năm thứ 11, ông ra lệnh cho nhà thiên văn học Vu Hàm đến cầu nguyện tại Sơn Xuyên.

Năm thứ 26, Nữ hoàng của Tây Lệ cử sứ giả đến Thương và ông phái Vương Mạnh sang viếng thăm.

Năm thứ 31 ông bổ nhiệm Phí Hầu là Trung Diễn làm Xa Chính.

Năm thứ 35, ông viết một bài thơ gọi là Dần Xa.

Năm thứ 58, ông cho xây dựng thành phố Bồ Cô.

Năm thứ 61, chín bộ tộc Đông Cửu Di cử sứ giả tới Thương.

Khoảng năm 1563 TCN, Thái Mậu qua đời. Ông ở ngôi tất cả 75 năm, được truy tôn miếu hiệu là Trung Tông. Con ông là Trọng Đinh lên nối ngôi.

Giáp cốt văn khai quật tại Ân Khư ghi ông là vua thứ bảy của nhà Thương kế nghiệp chú là Tiểu Giáp, được đặt tên sau khi chết là Đại Mậu và được nối ngôi bởi em trai là Ung Kỷ.

Đế Vương Trung Hoa,

Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận