Chu Tư Vương: Cơ Thúc

Chu Tư Vương tên thật là Cơ Thúc là con của Chu Định Vương, em của Chu Ai Vương. Ông ta giết anh để đoạt ngôi. Trị vì được 5 tháng.

Năm sinh, năm mất: ? TCN – 441 TCN

Tháng 8/441 lại bị em trai là Cơ Nguy giết. Mai táng ở ngoại ô Bất Minh.

* Sau khi Cơ Thúc chết lấy thụy hiệu là Tư Vương.

Đế Vương Trung Hoa,

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Thông báo